Logius streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Logius is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Logius verklaart dat de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van www.toegankelijkheidsverklaring.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Logius, Dhr. L. Donners (Waarnemend algemeen directeur Logius).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via digitoegankelijk@logius.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Logius. Op www.logius.nl vindt u verschillende manieren waarop u het KCC kunt bereiken.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.toegankelijkheidsverklaring.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar. De huidige website is op dit moment een publieke bètaversie. De komende maanden zal Logius dit kanaal verder doorontwikkelen, waarbij toegankelijkheid een belangrijke voorwaarde zal zijn. Het streven is 100% toegankelijkheid na de eerstvolgende doorontwikkelronde.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.