Main content

In september 2020 is het Kenniscentrum XBRL opgericht. Het doel van dit centrum is om uitvragende partijen (KVK, SBR-Wonen, DUO en de Belastingdienst) binnen het publiek-private SBR-samenwerkingsverband zo goed mogelijk te ondersteunen met hun vragen op het gebied van XBRL.

We spraken met Hanneke Profijt, Coördinator, en Erwin Kaats, Architect. Ze zijn beide van Logius en werkzaam bij het Kenniscentrum XBRL. Wat hebben ze gedaan sinds de oprichting, waaraan werken ze de komende jaren en hoe gaan ze hun expertiserol verder uitbreiden?

Ten eerste, hoe zat het ook al weer … wat is XBRL?

Erwin: 'XBRL is een standaard voor de definitie van gegevens. Het is een afkorting van eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een taal gebaseerd op de standaardtaal XML. Het zorgt voor een elektronisch format waardoor computers automatisch rapportages kunnen maken, valideren en verwerken. De taxonomieën die voor SBR-rapportages gebruikt worden zijn gebaseerd op XBRL.'

En wat is een taxonomie?

'Een taxonomie is een verzameling van gegevensdefinities. Dat zijn beschrijvingen voor de manier waarop data gepresenteerd wordt en formules voor berekeningen en validaties. XBRL verbindt deze gegevensdefinities zodat elke eindgebruiker dezelfde rapportage voor ogen krijgt. Als een accountant bijvoorbeeld voor zijn klant een jaarrekening bij de KVK wil deponeren, dan is hij er zeker van dat zijn jaarrekening qua opbouw en presentatie exact overeenkomt met de jaarrekening die zijn collega te zien krijgt.'

Waarom is het Kenniscentrum XBRL opgericht?

Hanneke: 'In 2018 werd binnen SBR duidelijk dat centraal georganiseerde XBRL-kennis onvoldoende aanwezig was voor alle partners. Daarom hebben zij Logius gevraagd een centralere rol op zich te nemen voor het borgen van XBRL-kennis. Dit is de start geweest voor het schrijven van een plan van aanpak. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Kenniscentrum XBRL binnen Logius.'

Welke werkzaamheden pakken jullie op? 

Erwin: 'Onze hoofdtaak is het ontwikkelen en beheren van taxonomieën voor publieke partijen, zoals KVK, SBR-Wonen en DUO. Zo helpen we mee met het opstellen van gegevensdefinities vanuit behoefte aan informatie. Ook beheren we de afspraken die zijn vastgelegd in de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). De NTA bepaalt welke onderdelen van de XBRL-standaard voor de Nederlandse situatie worden toegepast, en hoe dat gebeurt. Dit kunnen algemene afspraken zijn, maar ze zijn soms ook voor een specifieke sector.'

Onze digitale dienstverlening gaan we verder ontwikkelen zodat technische afspraken beter worden uitgelegd en toegankelijk zijn voor iedereen

Hanneke: 'Daarnaast leveren we een bijdrage aan de internationale XBRL-standaard, en zorgen we ervoor dat mondiale ontwikkelingen ook weer worden opgenomen in ‘onze’ Nederlandse Taxonomie Architectuur. Als kenniscentrum zijn wij natuurlijk ook bezig met het delen van kennis. We nemen deel aan werkgroepen, zowel nationaal als internationaal, en werken mee aan pilots en experimenten. En we stellen deze kennis natuurlijk ook beschikbaar via onder andere deze website.'

Hoe kijken jullie terug op de afgelopen maanden?

Hanneke: 'Het was een hele leuke en leerzame tijd. We hebben goede eerste stappen kunnen zetten en zijn vooral in het begin druk bezig geweest met onze doelstellingen en de zaken de we de komende paar jaar willen bereiken. Dit hebben we vastgelegd in een interne roadmap, die we bij verschillende SBR-partijen hebben toegelicht.'

Wat gaan jullie in 2021 doen? 

Erwin: 'We hebben vorig jaar al veel bereikt en het is de bedoeling om volgend jaar door te pakken. Onze digitale dienstverlening gaan we verder ontwikkelen zodat technische afspraken beter worden uitgelegd en toegankelijk zijn voor iedereen. Dit geldt ook voor onze validaties. We willen taxonomie-ontwikkeling eenvoudiger maken, dus ook het controleren hiervan. Hiervoor willen we volgend jaar de ‘taxonomie validatie tooling’ in gebruik nemen.'

Hoe is het Kenniscentrum te bereiken?

Hanneke: 'Voor het beheren en ontwikkelen van taxonomieën kunnen publieke partijen ons bereiken via de bekende kanalen, onder andere via de werkoverleggen. Daarnaast hebben we sinds kort ook een emailadres: kenniscentrumxbrl@logius.nl.'

'We kunnen helpen als een softwareleverancier of aanleverende partij bijvoorbeeld een vraag heeft over een taxonomie, een Request for Comments procedure of de Consistente Presentatie.'