Main content

Op maandag 15 juli is de aanbesteding van het domein gegevensuitwisseling gepubliceerd. Onder deze aanbesteding valt ook de voorziening Digipoort, waarover veel gegevensverkeer plaatsvindt. Dit is op TenderNed gedaan (het portaal waarop aanbestedingen worden geplaatst) door de Haagse Inkoop Samenwerking, in samenwerking met Logius.

Aanbesteding

De aanbesteding is noodzakelijk omdat binnenkort het contract voor het domein gegevensuitwisseling afloopt. Door de aanbesteding kan ook de huidige dienstverlening van de Digipoort procesinfrastructuur worden gecontinueerd. Daarbij grijpt Logius dit moment aan om Digipoort te herbouwen. Logius zorgt daarbij voor de opbouw in schaalbare componenten. Hierdoor wordt de dienstverlening flexibeler en kan Digipoort sneller op ontwikkelingen inspelen.

Voor de aanbesteding is gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure. In fase 1 van deze procedure (selectiefase) kunnen leveranciers zich aanmelden als gegadigde en selecteert Logius een beperkt aantal leveranciers voor de volgende fase. In fase 2 (inschrijvingsfase) kunnen de geselecteerde leveranciers hun voorgestelde oplossing kenbaar maken en selecteert Logius de beste inschrijvingen.

Voorpublicatie

Op de volgende pagina is de publicatie te vinden: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170680