Onderhoudskalender

Hieronder vindt u de onderhouds- en releasekalenders van onze diensten. Hiermee kunt u de nodige voorbereidingen treffen in de planning van uw organisatie.

Voor de productieomgeving van DigiD staan in 2018 de volgende releasedata gepland.

Release Datum
Release 5.6 13 februari 2018
Release 5.7 14 mei 2018
Release 5.8 10 september 2018
Release 5.9 10 december 2018

Ga voor meer informatie naar de pagina DigiD update. Naast de releasedata vindt er twee keer per maand een DigiD-onderhoudsmoment plaats. Dit is iedere 2e maandag en woensdag van de maand tussen 00.00 en 06.00 uur. 

Afnemers worden via een mailing, website en de Logius-app geïnformeerd over nieuwe DigiD releases en onderhoudsmomenten.

De geplande releasedata voor DigiD Machtigen vindt u op de website van de Digitale overheid.

Voor Digikoppeling Compliance-voorzieningen staan in 2018 de volgende onderhoudsdata gepland. Het onderhoud vindt plaats vanaf 18.00 uur.

Datum Soort onderhoud
11 januari Functionele release
8 februari Regulier onderhoud
8 maart Regulier onderhoud
12 april Functionele release
17 mei Regulier onderhoud
14 juni Regulier onderhoud
12 juli Functionele release
9 augustus Regulier onderhoud
13 september Regulier onderhoud
11 oktober Functionele release
8 november Regulier onderhoud
13 december Regulier onderhoud

Voor Digilevering staan in 2018 de volgende onderhoudsdata gepland. Het onderhoud vindt plaats vanaf 18.00 uur.

Datum Soort onderhoud
11 januari Regulier onderhoud
8 februari Functionele release
8 maart Regulier onderhoud
12 april Regulier onderhoud
17 mei Functionele release
14 juni Regulier onderhoud
12 juli Regulier onderhoud
9 augustus Functionele release
13 september Regulier onderhoud
11 oktober Regulier onderhoud
8 november Functionele release
13 december Regulier onderhoud

Voor Digimelding staan in 2018 de volgende onderhoudsdata gepland. Het onderhoud vindt plaats vanaf 18.00 uur.

Datum Soort onderhoud
11 januari Regulier onderhoud
8 februari Regulier onderhoud
8 maart Functionele release
12 april Regulier onderhoud
17 mei Regulier onderhoud
14 juni Functionele release
12 juli Regulier onderhoud
9 augustus Regulier onderhoud
13 september Functionele release
11 oktober Regulier onderhoud
8 november Regulier onderhoud
13 december Functionele release

Hieronder vindt u de geplande onderhoudsdata en -tijden voor Digipoort. Logius maakt niet altijd gebruik van een onderhoudsmoment. Per onderhoud- en releasemoment informeert Logius haar klanten 5 werkdagen voorafgaand aan het onderhoud via deze website en per e-mail over eventuele onbeschikbaarheid voor berichtenstromen.

Gepland onderhoud voor Infrastructuur Digipoort

De onderhoudskalender van de infrastructuur van Digipoort is relevant voor alle overheden en alle berichtstromen. Het onderhoud vindt maandelijks elke tweede dinsdag op woensdag plaats van 23.00 uur - 07.00 uur op de volgende data: 

 • 10 januari 
 • 14 februari 
 • 14 maart 
 • 11 april 
 • 9 mei 
 • 13 juni 
 • 11 juli 
 • 8 augustus 
 • 12 september 
 • 10 oktober 
 • 14 november 
 • 12 december

Gepland onderhoud voor berichtstromen


Digipoort Financieel (WUS en FTP)

Onderhoud op elke 3e woensdag van de maand van 18.00 uur - 00.00 uur:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 20 juni
 • 18 juli
 • 15 augustus
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december
Berichtstromen

SBR Belastingdienst (WUS):

 • Inkomstenbelasting (winst en niet-winst)
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • OB Suppletie
 • Uitstelverzoeken
 • Aanwijsposten
 • Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB)
 • Intracommunautaire prestaties
 • Erfbelasting
 • Loonheffingen
 • Mini-One-Stop-Shop (MOSS)
 • Toeslagen

Belastingdienst (FTP):

 • Teruggaveverzoek EU BTW
 • Loonheffingen (grote berichten)
 • Bank- en beleggingsproducten
 • Eigenwoning- en lijfrentesparen
 • Verzekeringsproducten
 • Pensioenproducten

Onderhoud op elke 3e donderdag van de maand van 18.00 uur – 00.00 uur:

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 19 april
 • 17 mei
 • 21 juni
 • 19 juli
 • 16 augustus
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december
Berichtstromen

SBR Belastingdienst  (WUS), machtigen en mededelen:

 • Serviceberichten Aanslag (Btw, VpB, IB), Toeslagen, Uitstel
 • Machtigingen: opvoeren, activeren, intrekken
 • Dividend Withholding Tax (DWT)
 • Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Digipoort Sociaal & Financieel (WUS)

Onderhoud op elke 3e woensdag van de maand van 18.00 uur - 00.00 uur:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 20 juni
 • 18 juli
 • 15 augustus
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december
Berichtstromen

SBR KvK/CBS, Belastingdienst, OCW, DigiInkoop, eFactureren en UWV

 • Verzuimmeldingen UWV:
 • DigiInkoop
 • E-factureren
 • Deponeren jaarrekening Kamer van Koophandel
 • Statistiekopgaven CBS
 • G-rekening Belastingdienst
 • Jaarverantwoording OCW
 • Country-by-Country reporting

Digipoort Handel & Transport, inclusief Single Window (SMTP)

Onderhoud op elke 4e donderdag van de maand van 8.00 uur – 17.00 uur:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 26 april
 • 24 mei
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 23 augustus
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
Berichtstromen

Douane, NCA-SafeSeaNet, NVWA, Grensbewaking:

 • Invoer, uitvoer, opslag (AGS)
 • Vervoer
 • Vervoer accijnsgoederen (EMCS)
 • Binnenbrengen/Uitgaan
 • Provianderen
 • CID informatieverstrekking
 • VWA Client (Veterinair)
 • PD Client (fytosanitair)
 • E-logboek visvaartuigen
 • SafeSeaNet Meldingen over Single Window
 • Melding Personen aan boord over Single Window

De geplande releasedata voor MijnOverheid vindt u op de website van de Digitale overheid.

Voor de productieomgeving van MijnOverheid staan in 2018 de volgende onderhoudsmomenten gepland.

Datum Tijd Type werkzaamheden
10 januari 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
24 januari 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
14 februari 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
28 februari 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
14 maart 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
28 maart 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
11 april 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
25 april 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
9 mei 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
23 mei 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
13 juni 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
27 juni 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
11 juli 00.00 - 06.00 uur Technisch onderhoud
25 juli 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
8 augustus 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
22 augustus 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
12 september 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
26 september 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
10 oktober 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
24 oktober 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
14 november 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
28 november 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud
12 december 00.00 - 04.00 uur Technisch onderhoud
26 december 00.00 - 06.00 uur Functioneel onderhoud

Voor de Stelselcatalogus staan in 2018 de volgende onderhoudsdata gepland. Het onderhoud vindt plaats vanaf 18.00 uur.

Datum Soort onderhoud
11 januari Functionele release
8 februari Regulier onderhoud
8 maart Regulier onderhoud
12 april Functionele release
17 mei Regulier onderhoud
14 juni Regulier onderhoud
12 juli Functionele release
9 augustus Regulier onderhoud
13 september Regulier onderhoud
11 oktober Functionele release
8 november Regulier onderhoud
13 december Regulier onderhoud