Digipoort update

Certificaatvervanging Digipoort Handel & Transport

Logius vervangt in januari en februari 2019 voor Digipoort Handel & Transport, inclusief Single Window Maritiem en Lucht, de PKI-certificaten. De PKI-certificaten worden vervangen omdat de oude PKI-certificaten in deze periode verlopen. De PKI-certificaten zijn noodzakelijk om de identiteit van de verzender vast te stellen.

Lees verder

Single Window

Bedrijven in de sector handel en transport moeten jaarlijks veel meldingen doen aan diverse overheden. Daarvoor leveren zij  gegevens vaak nog op verschillende manieren, standaarden en momenten aan bij meerdere (uitvragende) overheden. Met de komst van het Single Window verandert dit. Via Single Window leveren bedrijven via hun software meldingen enkelvoudig aan en gebruiken overheden deze gegevens meervoudig. Het Single Window maakt gebruik van Digipoort.

Voor wie is Single Window?

Het Single Window is de dienst voor de elektronische berichtuitwisseling tussen bedrijven in de sector handel en transport en overheden. Komende jaren wordt stapsgewijs toegewerkt naar een Single Window voor alle vervoersmodaliteiten: maritiem, lucht, rail, weg, binnenvaart en pijpleiding.

Voordelen

  • Bedrijven gebruiken één voor de aanlevering en ontvangst van vereiste informatie.
  • Bedrijven hoeven minder administratieve handelingen te verrichten.
  • Bedrijven ervaren in de toekomst bij controles effectiever en sneller optreden van de overheid.

Gebruikmaken van Single Window

Als u gegevens uitwisselt met Douane en/of Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie) over grensoverschrijdend goederenvervoer dan krijgt of heeft u te maken met het Single Window. Gegevensaanlevering aan NCA SafeSeaNet (Rijkswaterstaat) verloopt eveneens via Single Window en de levering wordt door maritieme havenautoriteiten verzorgd.

Meer informatie

Bedrijven en intermediairs die gegevens over Digipoort met de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of Grensbewaking willen uitwisselen, moeten hiervoor een aantal zaken regelen. Ga naar: Aansluiten op Digipoort: bestandsuitwisseling koppelvlak SMTP-MSA/POP3 en SMTP-MTA.

Voor vragen over Single Window in relatie tot Digipoort, kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius. Kijk voor meer informatie over Single Window op de website van de Douane of neem contact op met de Nationale Helpdesk Douane.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.