×

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op 'Continuïteit dienstverlening Logius'

Diensten

Block weergave Lijst weergave
BSNk PP
BSNk PP

BSNk PP maakt het mogelijk om authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

DigiD
DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen
DigiD Machtigen

De mogelijkheden om digitaal zaken voor (door) een ander te (laten) regelen worden verbeterd en uitgebreid.

DigiInkoop
DigiInkoop

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling
Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering
Digilevering

Digilevering is uw abonnement op wijzigingen in basisregistraties die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Digimelding
Digimelding

Meldt fouten in basisregistraties betrouwbaar en efficiënt terug met de standaard Digimelding.

Diginetwerk
Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Diginetwerk Mail
Diginetwerk Mail

Met Diginetwerk Mail kunt u als overheidsorganisatie veiliger mailen met andere overheden.

Digipoort
Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

E-factureren
E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

eHerkenning
eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS
eIDAS

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven binnen de EU met nationale inlogmiddelen makkelijk en veilig terecht kunnen.

Idensys
Idensys

Idensys is een manier voor online identificatie die bij overheid en bedrijfsleven gebruikt kan worden.

IPv6
IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken.

Machtigingenregister
Machtigingenregister

In het machtigingenregister staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant.

Machtigen
Machtigingsvoorziening

De nieuwe machtigingsvoorziening zit in de pilotfase. Dienstverleners kunnen zich voorbereiden op het aansluiten.

MijnOverheid
MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijke portaal van de overheid voor burgers waar zij zaken met de overheid kunnen regelen.

Organisatie-identificatienummer (OIN)
Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties.

PKIoverheid
PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Routeringsvoorziening
Routeringsvoorziening

Met de Routeringsvoorziening van Logius is uw aansluiting in één keer geregeld. Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen en daarmee één contract, één factuur en één contactpersoon. U voldoet ook meteen aan de verplichtingen van de Wet digitale overheid.

Samenwerkende Catalogi
Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Standard Business Reporting
Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

Stelselcatalogus
Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.