Main content

Dit is een alfabetisch overzicht van onze voorzieningen, stelsels, standaarden en onze overige dienstverlening. U kunt ook een overzicht bekijken, waar alles per domein is ingedeeld.

Diensten

Block weergave Lijst weergave

Voor het ontwikkelen en beveiligen van API's bestaan standaarden. Logius beheert twee van die API-standaarden: REST-API Design Rules en NL Gov OAuth profile.

BOMOS ondersteunt gebruikers bij het ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels.

BSNk PP maakt het mogelijk om authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

Het Centraal Aansluitpunt (CA) is een koppelpunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties.

In de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR) vindt u een overzicht van alle openbare Organisatie -identificatienummers (OIN).

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt.

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering levert berichten over belangrijke gebeurtenissen. Geabonneerde afnemers krijgen zo actuele en accurate gegevens uit basisregistraties.

Met Digimelding kunt u mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder.

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

DigiToegankelijk is de standaard waarmee overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken.

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

E-procurement is het elektronische berichtenverkeer rondom het beheersen en sturen van goederen- en dienstenstromen, vooral bij inkoopprocessen.

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) met nationale inlogmiddelen terecht kunnen.

Het Federatief Berichten Stelsel (FBS) zorgt ervoor dat het versturen van berichten aan burgers en ondernemers eenvoudiger & efficiënter gaat.

Logius beheert het Nederlandse overheidsbrede IPv6-nummerplankader. Ook geven we IP-adressen uit aan overheidsorganisaties

In het machtigingenregister staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant. Logius beheert het register en maakt de juiste koppelingen.

MijnOverheid is het persoonlijk portaal voor burgers. Ze vinden er hun persoonlijke gegevens en berichten op één plek.

NL GOV profile for CloudEvents is een set Nederlandse afspraken over het gebruik van de internationale standaard CloudEvents.

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties. Bij Logius kunnen organisaties een OIN of subOIN aanvragen.

Peppol zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen eenvoudig elektronische procurementgegevens kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld e-facturen of e-inkooporders.

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Logius is de Policy Authority (PA) van PKIoverheid.

Het Platform Stelsel van Basisregistraties is het startpunt voor iedereen die wil werken met de (basis)registraties.

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Het Logius Standaard Platform is een landingsplek voor applicaties, waar gemeenschappelijke producten en diensten worden ontwikkeld.

SBR is de Nederlandse standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiften.

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.

XBRL is een open standaard voor het gestructureerd delen van bedrijfsmatige informatie via internet.