Diensten

Block weergave Lijst weergave
API-standaarden

Een API is een gestructureerd en gedocumenteerd koppelvlak voor communicatie tussen applicaties.

BSNk PP

BSNk PP maakt het mogelijk om authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

DigiD

DigiD werkt als een digitaal paspoort. Zo geeft DigiD u zekerheid over de identiteit van uw gebruikers.

DigiD Machtigen

Veilig digitaal zaken laten regelen door een ander.

DigiInkoop

DigiInkoop is het inkoopsysteem van de Rijksoverheid om goederen en diensten te bestellen en te factureren.

Digikoppeling

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digilevering

Digilevering is uw abonnement op wijzigingen in basisregistraties die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Digimelding

Meldt fouten in basisregistraties betrouwbaar en efficiënt terug met de standaard Digimelding.

Diginetwerk

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid.

Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal.

eHerkenning

Met eHerkenning loggen bedrijven en ondernemers in bij alle aangesloten overheidsorganisaties. 

eIDAS

eIDAS regelt dat burgers en bedrijven binnen de EU met nationale inlogmiddelen makkelijk en veilig terecht kunnen.

IPv6

IPv6 is de nieuwe versie van het Internet Protocol dat de basis is voor communicatie over het internet en besloten netwerken.

Machtigingenregister

In het machtigingenregister staat welke intermediair wat mag regelen voor welke klant.

MijnOverheid

MijnOverheid is het persoonlijk portaal voor burgers. Ze vinden er hun persoonlijke gegevens en berichten op 1 plek.

Organisatie-identificatienummer (OIN)

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties.

Overheidsgegevens.nl

Overheidsgegevens.nl wordt een nieuwe website, een soort 'marktplaats' voor overheidsgegevens.

PKIoverheid

Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort.

Routeringsvoorziening

Met de Routeringsvoorziening van Logius is uw aansluiting in één keer geregeld. Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen.

Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid.

Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten.

Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus is een online catalogus die inzicht geeft in welke gegevens het stelsel van basisregistraties bevat.