Main content

Stelsels en Standaarden

De standaarden en afsprakenstelsels die Logius beheert, zorgen voor één taal binnen de digitale overheid.

Afsprakenstelsels

Standaarden

Digitale standaarden zorgen voor efficiënte en veilige gegevensoverdracht. Lees meer over standaarden

Gegevens uitwisselen

Overheden en organisaties kunnen veilig gegevens met elkaar uitwisselen met de volgende diensten van Logius.

Stelselvoorzieningen

De Stelselvoorzieningen helpen bij eenvoudige, uniforme, betrouwbare en efficiënte gegevensuitwisseling.