Main content

Vrijdag 30 augustus zijn voor de aanbestedingen Infra | SIEM / SOC en het domein Gegevensuitwisseling de Nota’s van Inlichtingen gepubliceerd.

Wat is een Nota van Inlichtingen?

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de eerder gepubliceerde stukken. Naar aanleiding van de aanbestedingen hebben verschillende leveranciers vragen gesteld aan Logius, die met de nota’s beantwoord worden. Hiermee helderen we onduidelijkheden op.

Aanbestedingen

De verschillende aanbestedingen zijn noodzakelijk omdat binnenkort de contracten voor de Logius infrastructuur | SIEM/SOC en het domein Gegevensuitwisseling aflopen. De infrastructuur is de basis waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder deze aanbesteding valt ook de SIEM/SOC dienstverlening. Deze monitort onze ICT-omgevingen en treft tegenmaatregelen als er mogelijke IT-kwetsbaarheden worden gedetecteerd.

De aanbesteding van het domein Gegevensuitwisseling bevat onder andere de voorziening Digipoort, waarover veel gegevensverkeer loopt. Door deze aanbesteding kan de huidige dienstverlening van de Digipoort procesinfrastructuur worden gecontinueerd.

TenderNed

Op TenderNed, het portaal waarop aanbestedingen worden geplaatst door de Haagse Inkoop Samenwerking, zijn de bestanden te vinden:
• Infrastructuur | SIEM/SOC;
• Domein gegevensuitwisseling