Main content

Met ingang van 1 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Op deze lijst staan de organisaties die, voor hun publieke taken, het recht hebben om gebruik te maken van burgerservicenummers (BSN).  Dit zijn vaak overheidsorganisaties, zoals gemeenten, of andere organisaties, zoals pensioenfondsen. RvIG doet de toetsing hiervoor, namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Van Logius naar RvIG

Tot 1 juli verliep de aanvraag voor een toetsing of een partij recht heeft op het gebruik van het BSN via een formulier op de website van Logius. Met ingang van 15 juli 2021 kunnen organisaties rechtstreeks bij RvIG een toetsing BSN-gerechtigdheid aanvragen.

Meer informatie over de Autorisatielijst BSN-gerechtigden

Op de webpagina over de ALB vindt u informatie over de ALB en over het toetsingsproces. Organisaties die op de ALB geplaatst willen worden kunnen daar ook direct een aanvraagformulier downloaden en invullen. Op deze pagina staat ook een verwijzing naar de ALB-lijst. Daar kunt u zien welke organisaties het recht hebben om burgerservicenummers te gebruiken.

Gerelateerde dienst(en)