Main content

Artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) gaat voor grote veranderingen zorgen in onze samenleving en economie. AI heeft de potentie om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, bijvoorbeeld door met behulp van gestandaardiseerde datastromen voorspellingen te doen.

Steeds meer overheidsorganisaties hebben de ambitie om met AI aan de slag te gaan. Ook Logius.

Via de Digicampus nam Logius deel aan het AI Innovatietraject van het Data Science Initiative. Samen met diverse andere overheidsorganisaties zijn tijdens het webinar ‘Aan de slag met AI binnen de Overheid’ resultaten van het traject besproken en ervaringen gedeeld. De grote hoeveelheid aanmeldingen voor het webinar, dat plaats vond op dinsdag 19 mei, maakt de grote interesse en nieuwsgierigheid naar AI duidelijk zichtbaar.

Publicatie webinar

Tijdens het webinar is de publicatie ‘Aan de slag met AI binnen de overheid’ met de resultaten van dit traject en aanvullende informatie gelanceerd. Hierin staan praktische tips en praktijkvoorbeelden van lopende initiatieven.

AI en gestructureerde data

AI wordt veel toegepast op ongestructureerde data. Denk aan: menselijke spraak, handschrift en beeldmateriaal. Met de recente toename in rekenkracht kwam de combinatie van AI met big data prominenter in beeld. De volgende stap is AI toepassen op gestandaardiseerde gegevens, zoals de SBR-data. Vanuit het door Logius-medewerkers ondersteunde traject SBR Vernieuwing wordt hier al onderzoek naar gedaan.

Directeur Yvonne van der Brugge zegt hierover: “We moeten nog leren hoe, waarvoor en onder welke voorwaarden we deze technologieën effectief kunnen inzetten. Daarom zijn we binnen Digicampus, in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de pilot AI en gegevensstandaardisatie met SBR data gestart. We willen vooral leren en AI experimenteer-capaciteit opbouwen. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor SBR en AI?"

Praktische tips

Tijdens het webinar zijn verschillende praktische tips besproken over hoe je zelf met AI kunt experimenteren. Ook zijn handleidingen gegeven over hoe je een AI pilot vorm kan geven. Daarnaast zijn verschillende casussen besproken van Logius/Digicampus en de andere organisaties (de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en het ministerie van Sociale Zaken).

Workbench gegevensstandaardisatie en AI

De ervaringen staan in de workbench gegevensstandaardisatie en AI. De openbare workbench bevat datasets, applicaties, instructies, toegepaste data-analysetechnieken en experimentresultaten. Doe mee, bouw mee en experimenteer: https://ai.digicampus.tech


 

 

Gerelateerde dienst(en)