Main content

Slot op toetsenbord laptop

Sinds 23 mei wordt digitale post in de Berichtenbox van MijnOverheid van een overledene niet meer toegelaten. Hiermee wordt ook voorkomen dat er meldingen over nieuwe post worden verstuurd naar het e-mailadres van de overledene. Omdat nabestaanden niet over de DigiD van de overledene beschikken konden ze niet bij de inhoud en wisten ze niet of er belangrijke post gemist werd.

Dit leidde tot klachten van nabestaanden. Naar aanleiding van deze klachten is de Nationale Ombudsman in 2018 een onderzoek gestart en heeft hij staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd maatregelen te nemen. Naast het stoppen van de post zijn er ook een aantal andere maatregelen in gang gezet.

Zo zijn er in het kader van het programma Mens Centraal klantreizen van nabestaanden gemaakt en is geïnventariseerd hoe de overheidscommunicatie na gevallen van overlijden verbeterd kan worden. Eén verbetering betreft de uitbreiding van de bestaande online checklist ‘Overlijden’ op rijksoverheid.nl. De checklist wordt ook actief onder de aandacht gebracht bij uitvaartorganisaties en via social media.

De nationale Ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd hem op de hoogte te houden over de voortgang van de verdere ontwikkelingen en volgt ook met interesse de verkenningen naar een nabestaandenmachtiging

Gerelateerde dienst