BIT-rapport en bestuurlijke reactie gepubliceerd

20-01-2020

Op 11 december 2019 heeft Logius het BIT advies (Bureau ICT Toetsing) ontvangen betreffende de aanbestedingen voor het domein Gegevensuitwisseling/Digipoort en de Logius Infrastructuur | SIEM/SOC. Een BIT toets brengt risico’s in kaart van projecten die door de Rijksoverheid worden geïnitieerd waarbij ICT een belangrijke rol speelt.

Vrijdag 17 januari is het definitieve BIT advies inclusief een bestuurlijke reactie door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. Bekijk deze documenten op Tweedekamer.nl.
BZK/Logius ervaart het uitgebrachte BIT advies als waardevol. Door deze kritische blik heeft Logius maatregelen getroffen om de risico’s die het BIT signaleert te ondervangen.