Main content

Op 11 december 2019 heeft Logius het BIT-advies (Bureau ICT Toetsing) ontvangen betreffende de aanbestedingen voor het domein Gegevensuitwisseling/Digipoort en de Logius Infrastructuur | SIEM/SOC. Een BIT-toets brengt risico’s in kaart van projecten die door de Rijksoverheid worden geïnitieerd waarbij ICT een belangrijke rol speelt.

Vrijdag 17 januari is het definitieve BIT-advies inclusief een bestuurlijke reactie door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. Bekijk deze documenten op Tweedekamer.nl.
BZK/Logius ervaart het uitgebrachte BIT-advies als waardevol. Door deze kritische blik heeft Logius maatregelen getroffen om de risico’s die het BIT signaleert te ondervangen.