Main content

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Logius houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Ook op Logius heeft dit impact. Een speciaal team binnen Logius – Logius Continuïteit – coördineert de besluitvorming en de daaropvolgende acties op basis van uitgewerkte scenario’s.

Maatregelen

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden zowel voor medewerkers van Logius, als voor medewerkers van leveranciers en partnerorganisaties die voor onze vitale diensten werkzaam zijn. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderstaande diensten van Logius als vitale digitale overheidsprocessen gecategoriseerd:

  • DigiD
  • Digipoort
  • PKIoverheid
  • MijnOverheid (inclusief Berichtenbox)
  • DigiD Machtigen
  • BSN-koppelregister (eID)
  • DigiNetwerk Koppelnet Publieke Sector (KPS)

Voor medewerkers in deze processen is het uitgangspunt dat ouders kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder werkzaam is binnen de hiervoor genoemde vitale digitale overheidsprocessen, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de onderwijsinstellingen. Verder wordt waar mogelijk vanuit huis gewerkt door onze collega’s. In verband met het grotendeels op afstand werken zullen fysieke meetings verplaatst worden of telefonisch plaatsvinden via conference calls.

Borging continuïteit dienstverlening

De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Tegelijkertijd zorgt Logius ervoor dat de continuïteit van onze vitale voorzieningen in het hart van de digitale overheid blijft gewaarborgd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met uw vaste contactpersoon, of mail naar ons team: continuiteit@logius.nl.