De overheid als partner bij datadelen

28-08-2020

Datadeling, gegevensuitwisseling en het beheren van stelsels en standaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn inmiddels ook belangrijke onderdelen van de productenportfolio van Logius.

In opdracht van Digicampus schreven Christian Verhagen, Nitesh Bharosa en Logius-collega Thanim van Dokkum een artikel over datadelen en kwamen met een aantal aanbevelingen:

“Investeer in publiek-private afsprakenstelsels op basis van wederkerigheid, vertrouwen en belangen en biedt bestuurlijke experimenteerruimte om te leren.”

Lees De overheid als partner bij datadelen op iBestuur online