Main content

Vanmorgen opende staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, onze PI Planning. Yvonne van der Brugge, Algemeen Directeur van Logius en Bas van Staalduinen, waarnemend manager van KOOP verwelkomden haar op de locatie in Rijswijk. De staatssecretaris keek samen met ons vooruit naar de komende maanden. We werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening, zodat onze producten en diensten altijd en voor iedereen te gebruiken zijn.

Wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens zo’n PI Planning en wat is het precies?

Tijdens de tweedaagse Program Increment (PI) Planning maken wij samen met stakeholders en leveranciers een kwartaalplanning voor het werk van Logius. De PI Planning is onderdeel van het SAFe-raamwerk, die onze Agile teams helpt het werk beter op elkaar af te stemmen en met een gezamenlijke visie samen te werken. Doordat we binnen Logius één vast werkritme hanteren, waarborgen we een goede afstemming. Dit levert een beter resultaat op voor de hele organisatie en de digitale overheid.

Prioriteiten

Voorafgaand aan de PI Planning bepaalt Logius samen met stakeholders in routekaartoverleggen (zie SAFe ABC) de gestelde prioriteiten voor de ontwikkeling van de Logiusproducten en -diensten. Ieder kwartaal komen stakeholders, leveranciers en medewerkers van alle Logiusproducten en -diensten tijdens de PI Planning samen op één locatie. Gedurende twee dagen werken zij aan een gedragen, transparante en gezamenlijke planning voor het komende kwartaal, conform de gestelde prioriteiten. De onderlinge afhankelijkheden tussen teams stemmen zij tijdens de PI Planning direct af. Hierdoor vindt er veel minder verstoring en ad-hoc coördinatie plaats tijdens de tweeweekse sprints, waarin de teams werken aan de gestelde doelen.