Main content

Het volledige adviesrapport is deze zomer gepubliceerd. Het rapport bevat adviezen van het Bureau ICT-toetsing aan het programma Machtigen over de te nemen vervolgstappen.

Bestuurlijke reactie staatssecretaris

In zijn reactie op het BIT-advies onderschrijft staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de urgente maatschappelijke behoefte aan een goed werkende machtigingenoplossing. In de Kamerbrief geeft hij tevens aan dat er gesprekken gevoerd worden over een versnelling in het beschikbaar komen daarvan.

Vervolgstappen

Het is belangrijk dat publieke dienstverleners aansluiten op de functionaliteiten die beschikbaar komen. Vanwege de complexiteit van het machtigingenvraagstuk werkt programma Machtigen conform een ‘groeimodel’ aan de uitrol van deze nieuwe machtigingsfunctionaliteiten. Binnen het zorgdomein wordt de eerste stap gezet. Zo gaat de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ in samenwerking met het ministerie van VWS, Nictiz en ketenpartners dit najaar van start.

Kijk voor meer informatie over programma Machtigen op www.logius.nl/machtigen.