Main content

Coverpagina digitaal magazine monitor open standaarden 2018

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale overheid en meer wil weten over open ICT standaarden is er nu het Magazine Monitor Open standaarden 2018. In het magazine staat hoe organisaties omgaan met het correct uitvragen van de verplichte open standaarden in aanbestedingen, welke voorzieningen goed scoren en wat nog meer te zeggen valt over het gebruik van de open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.

Opvallende resultaten

  • Het aantal aanbestedingen waarin om open standaarden wordt gevraagd, is gestegen. In 2016 was dit 72%, in 2017 81% en in 2018 was het 85%.
  • Het gebruik van open standaarden in overheidsbrede voorzieningen gaat goed: In 70% van de gevallen dat een standaard relevant is wordt geheel voldaan. In 18% van de gevallen wordt deels voldaan of zijn er concrete plannen om er binnenkort aan te voldoen.

Meer onderzoeksgegevens

Het magazine bevat een  selectie van de onderzoeksresultaten uit de Monitor Open standaarden 2018. Deze is op 25 februari door staatsecretaris Knops naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kijk voor meer informatie op de website van Forum Standaardisatie.