Main content

In 2020 eindigt het contract met de leverancier van Digipoort. Vanaf dat moment neemt de Douane het elektronische berichtenverkeer voor de logistieke stromen en de Single Window stromen tussen bedrijfsleven en overheid over van Logius. Het berichtenverkeer wijzigt hierdoor inhoudelijk niet. Bedrijven krijgen wel te maken met aanpassingen in de IP-adressen en e-mailadressen.

Veel bedrijven maken gebruik van Digipoort Handel & Transport. Via deze voorziening wisselen ze informatie uit met de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Koninklijke Marechaussee, de Zeehavenpolitie en de havenautoriteiten. Het gaat dan om alle berichten en meldingen betreffende de logistieke stromen handel en transport en alle berichten en meldingen in het kader van het Single Window voor maritiem en lucht. De komende maanden werkt de Douane aan een nieuwe poortvoorziening: de Handel & Transport Gateway, kortweg HTG. Zodra deze getest, stabiel en beschikbaar is, worden de gebruikers van Digipoort erop aangesloten. Eerst zijn de overheden die informatie afnemen aan de beurt, hierna volgen de bedrijven. De Douane neemt vervolgens het beheer van Logius over. De verwachting is dat de eerste klanten vanaf december 2019 kunnen aansluiten op de HTG. Uiterlijk 30 juni 2020 moeten alle gebruikers zijn aangesloten.

Het overgangsproces van Digipoort naar Handel & Transport Gateway kent 3 plateau’s:

  • plateau 1: overgang van de logistieke stromen van de Douane
  • plateau 2: overgang van Single Window stromen van Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en de havenautoriteiten
  • plateau 3: overgang van de logistieke stromen van de NVWA

De Douane heeft een programmateam samengesteld om de implementatie en het beheer van de HTG voor te bereiden. Het team zal er ook voor zorgen dat het bedrijfsleven en de afnemende overheden zo min mogelijk hinder ondervinden van de operatie. Daarnaast gaat de Douane regionale informatiebijeenkomsten organiseren om het bedrijfsleven en afnemende overheden te informeren over de overgang van Digipoort naar de HTG. 

Vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op de Nationale Helpdesk Douane, tel. 088 – 156 66 55.

Gerelateerde dienst(en)