Main content

Vandaag ondertekenden een aantal overheidsorganisaties een overeenkomst waarin staat hoe ze met REST-API’s de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken. Het gaat om Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beiden namens Ministerie BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).

Veiliger en efficiënter gegevens uitwisselen

De ondertekenaars willen dat de digitale overheid in de komende jaren gegevens en data veiliger en efficiënter uitwisselt, door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data en deze data bij de bron te bewaren. Zo krijgen burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid toegang tot consistente data, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de achterliggende systemen. Om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, zijn goede platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar.

De visie van Logius

'Logius heeft voor zichzelf een uniform en geharmoniseerd API-portfolio en API-beleid vastgesteld. Dit beleid is gericht op open en toegankelijke diensten. Logius streeft naar één platform waarmee ze alle dienstverlening API-gedreven aanbiedt en waarmee andere (semi-)overheidsorganisaties hun informatie en dienstverlening ook API-gedreven aan kunnen bieden', aldus Peter den Held – Directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie

Wat zijn API’s?

API’s (Application Programming Interfaces) doen voor applicaties wat websites voor mensen doen: een website presenteert informatie aan mensen, een API maakt gegevens over het Internet beschikbaar voor andere applicaties. Dankzij een (REST-)API kunnen de systemen van afnemers bijna real-time inzien wat de actuele status is van informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld navigatiesystemen direct informatie raadplegen uit de Basisregistratie Gebouwen via de API van het Kadaster.

Meer informatie

Bekijk de Intentie Overeenkomst API Strategie en Beleid bij Geonovum.

Gerelateerde dienst(en)