Main content

Vanaf 1 juli 2021 wordt betrouwbaarheidsniveau EH1 stopgezet. Hierdoor is het niet meer mogelijk om online diensten op dit niveau aan te bieden of in te loggen met betrouwbaarheidsniveau EH1.   

Dit besluit is genomen in nauwe samenwerking met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1, de erkende leveranciers van eHerkenning, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Governance van eHerkenning. Het stopzetten van betrouwbaarheidsniveau EH1 heeft als doel om online zaken te blijven regelen en privacygevoelige gegevens uit te wisselen op een betrouwbare manier die past bij deze tijd.

Meer informatie

Verdere communicatie volgt vanuit de erkende leveranciers en aanbieders van online diensten met betrouwbaarheidsniveau EH1. Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact op met uw leverancier en/of de (overheids)dienstverlener waar u met uw eHerkenningsmiddel inlogt.

Gerelateerde dienst(en)