Main content

Biedt u diensten aan op betrouwbaarheidsniveau EH1 of gebruikt u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH1 om online uw zaken te regelen? Wacht dan niet langer… want vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1 aan te bieden.

Het stopzetten van betrouwbaarheidsniveau EH1 is bedoeld om veilig online zaken te kunnen blijven doen en privacygevoelige gegevens uit te wisselen op een betrouwbare manier die past bij de eisen van deze tijd.

Dit besluit is in december 2020 door de Governance van eHerkenning genomen in nauwe samenwerking met de grootste aanbieders van diensten op betrouwbaarheidsniveau EH1, de erkende leveranciers van eHerkenning en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Biedt u online diensten aan?

Belangrijk is dat u voor elke dienst die u op betrouwbaarheidsniveau EH1 aanbiedt zo snel als mogelijk bepaalt wat het nieuwe betrouwbaarheidsniveau van uw dienst moet zijn. Op de website van eHerkenning vindt u een aantal tips om het juiste betrouwbaarheidsniveau voor uw diensten te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eHerkenningsmakelaar.

Uw makelaar ondersteunt u met basis communicatieboodschappen voor gebruik op uw (online) communicatiekanalen. Informeer uw klanten tijdig over het nieuwe betrouwbaarheidsniveau zodat zij van uw diensten gebruik kunnen blijven maken.

Logt u in met eHerkenning?

Om gebruik te blijven maken van deze online diensten is het belangrijk dat u uw eHerkenningsmiddel upgradet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau met de juiste machtiging(en), zodat u namens uw bedrijf kunt blijven handelen. Dit niveau is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau van de online diensten waarbij u wilt inloggen met eHerkenning. Voor meer informatie en het upgraden van uw middel neemt u contact op met uw erkende leverancier.

Logt u met eHerkenning in om meerdere diensten af te nemen? Kies dan het hoogste betrouwbaarheidsniveau dat gevraagd wordt. De dienstverlener zorgt voor vermelding van het nieuwe betrouwbaarheidsniveau bij de desbetreffende dienst.

Gerelateerde dienst(en)