Main content

Begin 2019 voerde Forum Standaardisatie een nieuwe meting uit naar de toepassing van informatieveiligheidstandaarden voor overheidswebsites en e-mail. Het gebruik van e-mailstandaarden is het afgelopen halfjaar met 7% gestegen. De e-mailstandaarden DMARC en DANE tonen vooral een flinke stijging, maar laten tevens ruimte over voor groei. Kortom, de overheid is goed op weg, maar er is nog wel werk aan de winkel.

Informatieveiligheidstandaarden binnen de overheid

Burgers en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevensuitwisseling met de overheid en tussen overheden veilig verloopt. In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken.

Wil je meer weten? Lees dan het artikel op forumstandaardisatie.nl