Main content

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites waarvoor de overheidsinstantie verantwoordelijk is. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. De verklaring is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van de website.

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden en maakt het de harmonisatie van het toezicht eenvoudiger. Logius en BZK werken aan een vernieuwd model voor de verklaring, in lijn met het Europese uitvoeringsbesluit hierover van oktober 2018.

Om de verklaring op te stellen kunnen overheidsinstanties de invulassistent gebruiken op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/. Hiermee kan een verklaring worden opgesteld die voldoet aan zowel de inhoudelijke als aan de vormvereisten. Deze tool is momenteel een publieke beta. De bredere gebruikersinput wordt gebruikt om de invulassistent te optimaliseren. Aansluitend daarop zal het aan de Nederlandse situatie aangepaste model formeel worden vastgesteld en wordt de betaperiode afgesloten.

Lees meer over de toegankelijkheidsverklaring op DigiToegankelijk.nl.

Gerelateerde dienst(en)