Main content

Logius heeft donderdag 22 juli de opdracht voor de SWIFT-dienstverlening definitief gegund aan Capgemini Nederland B.V. Met de opdracht voor de SWIFT-dienstverlening investeert Logius in een toekomstvaste en flexibele digitale overheid, die voorbereid is op de modernste technologieën. De gunningsbeslissing voor de SWIFT-dienstverlening is daarmee een belangrijke mijlpaal voor Logius.

Over de SWIFT-dienstverlening 

SWIFT betreft een organisatie- en internationaal beveiligd netwerk dat gebruikt wordt voor uitwisseling van berichten tussen financiële instellingen. Logius maakt gebruik van het netwerk van SWIFT voor berichtenverkeer tussen Nederlandse banken en de Belastingdienst. 

De door Logius gecontracteerde SWIFT-dienstverlening bestaat uit een aantal componenten, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Levering van een connectie met het SWIFT-netwerk op een overheidsdatacenter door middel van de SWIFT Alliance Cloud (SAC).
  • Verwerking van door Nederlandse banken aangeleverde berichten met informatie over g-rekeningen binnen het overheidsdatacenter.
  • Aanlevering van deze berichten aan de Digipoort voor verdere aflevering naar de Belastingdienst.

Raamovereenkomst Applicatiediensten domein Gegevensuitwisseling

De beoordeling en gunning heeft plaatsgevonden in een minicompetitie onder de Raamovereenkomst Applicatiediensten domein Gegevensuitwisseling. Eind vorig jaar heeft Logius onder dezelfde raamovereenkomst de opdracht voor de doorontwikkeling van de Berichtenbox gegund aan CGI. Een ander onderdeel wat wordt aanbesteed onder de raamovereenkomst betreft Digipoort, de minicompetitie voor dit onderdeel loopt nog. 

Zie ook

Gerelateerde dienst(en)