Main content

Na het zorgvuldig uitvoeren van het aanbestedingsproces heeft Logius begin juli 2021 de raamovereenkomsten voor de Logius applicatiediensten gegund. De raamovereenkomsten zijn gesloten met Atos Nederland B.V, Capgemini Nederland B.V, CGI Nederland B.V, Netcompany Nederland B.V en Ordina Nederland B.V.

Met deze gunning zet Logius weer een grote stap in het inrichten van een contractenlandschap dat de dienstverlening van Logius goed ondersteunt.

Deze partijen komen in aanmerking om de komende jaren mee te dingen naar nadere opdrachten voor applicatiediensten voor de applicaties voor het primaire proces van Logius. Het gaat bijvoorbeeld om DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid. Zowel beheer als (door)ontwikkeling zijn meegenomen in de raamovereenkomst. De raamovereenkomsten lopen minimaal 2 jaren met een verlengingsmogelijkheid tot 4 jaren. De nadere overeenkomsten kennen een langere looptijd.

De totale maximale waarde bedraagt 255 miljoen Euro over de looptijd.

De voorwaarden van de nieuwe overeenkomsten maken een flexibele inzet van de marktpartijen mogelijk. Logius is hiermee goed voorbereid op nieuwe (beleids)wensen en veranderende behoeftes en kan hiermee het applicatielandschap verder optimaliseren. Om de kennis en ervaring van de partijen met wie de raamovereenkomst wordt gesloten goed te benutten wordt in de komende periode een consultatie uitgevoerd aangaande de voorgenomen aanpak voor de nadere opdrachten. Daarna worden de opdrachten vanaf het najaar van 2021, waar mogelijk gespreid in de tijd, in concurrentie gegund. De applicaties worden werkend overgedragen door de huidige leveranciers en hoeven niet herbouwd te worden.

Advies AcICT

Het AcICT (voorheen bekend als het BIT) werkt op dit moment aan een advies over de aanpak voor de nadere opdrachten. Die adviezen worden verwerkt in de NOK-strategie. Het advies van het AcICT wordt na de zomer verwacht.

Gerelateerde dienst(en)