Main content

Op 18 mei,  25 mei en 22 juni 2019 vond de migratie van Digipoort naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam plaats. Drie omgevingen werden gemigreerd: Baseline, Operational Exellence en B2. De verhuizing naar het ODC in Amsterdam was nodig om de uitwisseling van berichten via Digipoort in de toekomst te kunnen continueren.

De verhuizing van Digipoort had betrekking op organisaties die berichten uitwisselen in de domeinen ‘Digipoort Financieel’ en ‘Digipoort Sociaal & Financieel’. De testperiode en de daadwerkelijk migratiemomenten vonden in nauwe samenwerking met betrokken organisatie plaats.

De migratie verliep succesvol op enkele issues na die zich voordeden met individuele software leveranciers en organisaties die berichten aanleveren via Digipoort. Voor een groot deel zijn deze inmiddels opgelost. Waar nog issues zijn, werkt Logius samen met de betrokken partijen om deze op te lossen.

Meer informatie

Meer informatie over de migratie naar het overheidsdatacenter vindt u op: Logius.nl/migratienaarodc. Ga ook naar veelgestelde vragen Migratie ODC voor meer informatie.