Main content

Sinds 1 juli 2023 kunnen meer mensen gebruikmaken van MijnOverheid. Ook mensen die niet in Nederland wonen en/of niet de Nederlandse identiteit hebben, maar wel zaken doen met de Nederlandse overheid, kunnen nu gebruik maken van MijnOverheid. De overige voorwaarden, zoals het hebben van een burgerservicenummer (BSN), een goedgekeurd inlogmiddel en 14 jaar of ouder zijn, blijven wel van kracht. Om gebruikers te wijzen op de gewijzigde voorwaarden staat er de komende periode een melding op de homepage van MijnOverheid.

Aangepaste voorwaarden

Door de voorwaarden aan te passen heeft MijnOverheid voor veel meer mensen de mogelijkheid gecreƫerd om effectief gebruik te maken van de diensten van de Nederlandse overheid. Hierdoor is MijnOverheid ook te gebruiken door bijvoorbeeld arbeidsmigranten, expats, buitenlandse studenten, uitkeringsgerechtigden in het buitenland en vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zij hebben nu ook de mogelijkheid om digitale post van de overheid te ontvangen via de Berichtenbox.

MijnOverheid altijd in ontwikkeling

MijnOverheid blijft zich voortdurend ontwikkelen om aan de behoeften van gebruikers te voldoen. Zo worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en worden bestaande functies verbeterd om ervoor te zorgen dat het door iedereen gebruikt kan worden. Bij Logius werken we namelijk aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Gerelateerde dienst(en)