Main content

Vandaag is de vernieuwde website www.machtigen.digid.nl live gegaan. Burgers en professionals kunnen op de vernieuwde website nu nog eenvoudiger iemand machtigen of gemachtigd worden. Zo kunnen ze veilig hun zaken online laten regelen door iemand anders, of zelf voor een ander veilig digitaal zaken doen.

Je DigiD is privé

Er zijn burgers voor wie het digitaal regelen van zaken bij publieke dienstverleners zoals de Belastingdienst of het UWV niet vanzelfsprekend is. Zij laten het graag veilig over aan een ander. Door het registreren van een machtiging worden hun privacy-gevoelige gegevens beter beschermd en verkleint de kans op fraude. Je DigiD is immers privé.

Wat is er veranderd aan de website?

De gebruiksvriendelijkheid van de website is verbeterd. De belangrijkste veranderingen zijn:
•De drie hoofdtaken staan prominent op de homepage: ‘Iemand machtigen’, ‘Gemachtigd worden’ en ‘Machtiging activeren’. De gebruiker (burger of professional) kan direct aan de slag met machtigen en het is niet langer nodig om eerst in te loggen.  
•Op de homepage zijn de veel aangevraagde machtigingen weergeven, zodat de gebruiker nog sneller aan de slag kan met machtigen.
•De vormgeving van de website is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe Rijkshuisstijl.
•Op basis van de gebruikerstesten zijn de ‘flows’ voor ‘Iemand machtigen’ en ‘Gemachtigd worden’ vereenvoudigd en is de inhoud van de brief met de machtigingscode verbeterd.

Toekomstbestendig

Niet alleen de ‘voorkant’ van de website is veranderd, ook aan ‘de achterkant’ is gesleuteld. De huidige DigiD Machtigen-applicatie dient als basis voor het door ontwikkelen en uitbreiden van de machtigenvoorzieningen. De applicatie is gerenoveerd zodat deze nu toekomstbestendig is. Voor aangesloten publieke dienstverleners verandert er technisch gezien niets.

Bekijk de vernieuwde website hier.

Gerelateerde dienst