Main content

De Rijksoverheid gaat een aantal oude versies van een e-factuurstandaard uitfaseren. Dit is in lijn met de voorwaarden die gelden binnen het afsprakenstelsel Simplerinvoicing (SI). Ondernemers die e-facturen willen versturen naar de Rijksoverheid kunnen gebruik maken van het netwerk van Simplerinvoicing. De uitwisseling van e-facturen binnen dit netwerk wordt verzorgd door access points. Zij gebruiken hiervoor een e-factuurstandaard (de inhoudelijke structuur van factuurgegevens) met enkele versies.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoopt met dit besluit het signaal af te geven aan de markt dat het van groot belang is om het afgesproken versiebeheer binnen Simplerinvoicing na te leven. Naleving is van groot belang om laagdrempelig e-facturen uit te kunnen wisselen.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de heldesk e-factureren.

Gerelateerde dienst