Main content

Geert Nederhorst (directeur Strategie & Regie bij Logius) en Daniël Timmermans (afdelingshoofd Nederland Wereldwijd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) hebben recent een samenwerkingsdocument ondertekend. Hiermee is de reeds bestaande en succesvolle samenwerking tussen beide organisaties bezegeld.

Gezamenlijke dienstverlening

Nederlanders in het buitenland kunnen 24/7 terecht bij het contactcenter van Nederland Wereldwijd voor vragen over onder andere DigiD en MijnOverheid. Ook op de website van Nederland Wereldwijd staat altijd de laatste informatie die specifiek voor deze doelgroep relevant is. Het voordeel hiervan is dat mensen in het buitenland op één plek terecht kunnen voor alle juiste informatie. De voorwaarden voor hen zijn namelijk vaak net wat anders dan voor mensen die wonen in Nederland. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD. Daarnaast is het voor deze doelgroep soms lastig om telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van DigiD of MijnOverheid vanwege de Nederlandse openingstijden. Wanneer iemand bijvoorbeeld woont in Australië, hoeft hij niet meer midden in de nacht op te staan om telefonisch geholpen te worden. Om te zorgen dat mensen in het buitenland door Nederland Wereldwijd altijd juist geïnformeerd worden over DigiD en MijnOverheid, is het van groot belang dat de lijnen tussen Logius en Nederland Wereldwijd kort zijn. Met het ondertekende document zijn de samenwerkingsafspraken hiervoor tussen beide partijen geborgd.

DigiD activeren mogelijk via Nederland Wereldwijd

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen ook terecht bij Nederland Wereldwijd voor het activeren van hun DigiD via videobellen. In het verleden kon dit alleen gedaan worden bij een fysieke DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades. Dat maakte het voor deze doelgroep soms lastig om aan een DigiD te komen. In mei vorig jaar is de pilot gestart om de dienstverlening via videobellen mogelijk te maken. Na een succesvolle pilotperiode biedt Nederland Wereldwijd het sinds 14 maart 2022 structureel aan. Sinds de start van de pilot hebben maar liefst 26.000 mensen, verspreid over 142 landen, een afspraak gemaakt met Nederland Wereldwijd voor het activeren van hun DigiD. De meeste mensen bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Maar ook worden er afspraken gemaakt vanuit landen zoals Angola, Cambodja en Myanmar. De reacties op de dienstverlening zijn vrijwel altijd positief. Zo zegt een van de geholpen personen: “Voor Nederlanders in het buitenland is het vaak moeilijk om dingen gedaan te krijgen, mijn paspoort aanvragen was bijvoorbeeld een crime. Dit was heel gemakkelijk en gebruiksvriendelijk.”

Gerelateerde dienst(en)