Main content

Vrijdag 4 oktober heeft Logius de selectiefase voor gegadigden voor de aanbestedingen Infra| SIEM/SOC en het domein Gegevensuitwisseling afgerond. De gegadigden hebben per brief uitsluitsel gekregen over of ze al dan niet door zijn naar de inschrijvingsfase.

Fases niet-openbare aanbesteding

Logius maakt gebruik van een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Deze vorm van aanbesteden bestaat uit drie fases, namelijk: de selectiefase, inschrijvingsfase en de gunningsfase. In de selectiefase, die nu afgerond wordt, kan iedere geïnteresseerde leverancier zich als gegadigde aanmelden. Op basis van vooraf kenbaar gemaakte selectiecriteria wordt beoordeeld welke leveranciers worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. In deze inschrijvingsfase worden de leveranciers geselecteerd met het best passende aanbod per aanbesteding . Met deze marktpartijen wordt vervolgens een raamovereenkomst afgesloten (gunningsfase).  

Aanbestedingen

De aanbestedingen zijn noodzakelijk omdat de contracten voor de Logius infrastructuur | SIEM/SOC en het domein Gegevensuitwisseling aflopen. De infrastructuur is de basis waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Het SIEM/SOC monitort onze ICT-omgevingen en treft tegenmaatregelen als er mogelijke IT-kwetsbaarheden worden gedetecteerd.

De aanbesteding van het domein Gegevensuitwisseling bevat onder andere de voorziening Digipoort, waarover veel gegevensverkeer loopt. Door deze aanbesteding kan de huidige dienstverlening van de Digipoort (exclusief domein Handel en Transport)  worden gecontinueerd.