Seminar API’s: De toekomst van gegevensuitwisseling?

26-09-2019

Tijdens het seminar op donderdag 31 oktober kunt u meedenken over de toekomst van gegevensuitwisseling. Zijn API’s de toekomst? En als dat zo is: wat betekent dat voor bestaande gegevensuitwisselingsstandaarden? Logius en Forum Standaardisatie organiseren dit seminar in samenwerking met Kennisplatform API’s.  

Waarom dit seminar?

Het gegevenslandschap van de Nederlandse overheid verandert langzamerhand. Sinds 2017 kunnen burgers en bedrijven hun overheidszaken digitaal regelen en overheden gebruiken steeds vaker API’s om hun data te ontsluiten. Maar als iedere partij geheel op zijn eigen manier met API’s aan de slag gaat, ontstaat een wildgroei aan API’s. Voor ontwikkelaars levert dat een onoverzichtelijk geheel. Dit kunnen we voorkomen door samen goede afspraken te maken.

Zicht op API’s

Tijdens het seminar spreken we over wat API’s precies zijn en hoe ze bijdragen aan de doelstellingen van de Digitale Overheid. We laten zien welke API-initiatieven er al zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Samen gaan we het gesprek aan over de uitdagingen die er zijn voor een overheidsbrede API-implementatie.  

Impact API’s op gevestigde standaarden

In een aantal parallelsessies zoomt Logius in op de impact van de genoemde ontwikkeling voor gevestigde gegevensuitwisselingsstandaarden zoals Digikoppeling. Het seminar is daarmee interessant voor iedereen die meer wil weten over API’s, hiermee werkt en/of gebruik maakt van Digikoppeling.

Programma

Tijdvak (uur) Presentatie Tweede presentatie
12:00 Inloop met lunch  
12:30 Opening en Welkom  
12:40 API’s: wat zijn het? & NL API strategie - Gino Laan/Paul Zeef  
13:10 De toepassing van API’s bij het CBS - Dennis Ramondt De toepassing van API’s bij de VNG - Henri Korver
13:40 De toepassing van API’s bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Tony Sloos Een functionele vergelijking tussen Digikoppeling en NLx - Martin van der Plas
14:10 De toepassing van API’s bij het Kadaster - Lennart van Bergen Standaardiseren van REST API’s binnen Europa (RINIS) - Hans Sinnige
14:40 Pauze  
15:10 API’s bij BOL.COM  
15:40 De API ambities van Logius en toekomst van Digikoppeling - Pieter Hering  
16:10 Terugkoppeling hackaton Sensorthings API - Frank Terpstra  
16:30 Paneldiscussie: Wat dienen we samen te regelen?  
17:00 Afsluiting en borrel  

Aanmelden

Waar: New Babylon Meeting Center, Anna van Beurenplein 48, 2595 DA Den Haag (naast Den Haag CS)
Wanneer: donderdag 31 oktober van 12:00 tot 17:30 uur.

Heeft u interesse? Meldt u zich dan alvast aan via api@logius.nl.

Gerelateerde dienst