Main content

Op 1 juni start Logius met de pilot Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Belastingdienst en verschillende woningcorporaties en woonruimteverdelers. In deze pilot wordt een digitale oplossing getest waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Het delen van deze gegevens verloopt via MijnOverheid.

In de proef wordt getest of het delen van de informatie via MijnOverheid tot meer gemak leidt voor de woningzoekende. Daarnaast onderzoeken we of deze manier de administratieve lasten voor de woningcorporatie verlaagt. Ook verwachten we dat het de kans op toewijzingsfraude door valse inkomensverklaringen verkleint en woningen op een eerlijker manier worden toegewezen.

De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met drie woningcorporaties: Staedion (Den Haag), Woonstad (Rotterdam) en Groenwest (Utrecht) en drie woonruimteverdelers: Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag) en SWRU (Utrecht).

Hoe werkt het?

Wanneer een woningzoekende aanspraak wil maken op een sociale huurwoning wordt er in het aanvraagproces om inkomensgegevens gevraagd. De woningcorporatie gebruikt deze gegevens om te toetsen of er aanspraak gemaakt mag worden op de woning. Het is vervolgens aan de woningzoekende om uit verschillende bronnen informatie op te halen en die aan te leveren. Een soms ingewikkeld en vaak foutgevoelig proces. Tijdens de pilot wordt het mogelijk om de benodigde gegevens eenvoudig, veilig en snel digitaal aan te leveren. 

Voor het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens wordt in het aanvraagproces gebruikgemaakt van MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld. Belangrijk om hier in aan te geven is dat er alleen gegevens worden alleen verstrekt in opdracht van de woningzoekende. Voordat er opdracht gegeven kan worden voor het delen van de gegevens wordt altijd duidelijk weergegeven om welke gegevens het precies gaat. Hiermee houdt de woningzoekende altijd controle op welke gegevens hij deelt. 

Regie op Gegevens

De pilot Digitale Inkomenstoets komt voort uit de kabinetsbrief Regie op Gegevens, waarmee het kabinet mensen meer regie op hun eigen persoonsgegevens te geven. Door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door deze te kunnen delen met derden. Kortom mensen moeten zelf bepalen wie, wanneer welke gegevens mag inzien of gebruiken.

Zie ook

Woonnet Haaglanden maakte een instructievideo. Daarin leggen ze uit hoe gegevensdelen via MijnOverheid werkt.

Gerelateerde dienst(en)