Main content

Gebruikers en afnemers van diensten van Logius

In 2018 zorgde Mohamed bij woningcorporatie De Alliantie voor geautomatiseerde prognose-informatie met Standard Business Reporting (SBR). Taalambassadeur Naziha hielp mee om DigiD Machtigen veiliger te maken voor laaggeletterden. Ook het echtpaar Harry en Jeanne Ermers zocht contact met Logius; ze kregen de Berichtenbox app niet aan de praat. En wist je dat je via MijnOverheid je diploma’s in kan zien die bij Dienst Uitvoering Onderwijs? Deze én andere verhalen lees je in het digitale jaarverslag van Logius.

Mooie groeicijfers in 2018

In het jaarverslag staan ook de gebruikscijfers van 2018. Het gebruik van vrijwel alle diensten van Logius nam toe. Gebruikers haalden massaal de nieuwe apps van DigiD en de Berichtenbox uit de appstores: in totaal werden deze apps maar liefst meer dan 3 miljoen keer gedownload. De sterkste stijgers in de uitwisseling van informatie tussen organisaties en overheid waren berichtenuitwisseling via Digipoort (29% stijging verstuurde berichten) en digitaal facturen sturen met e-factureren (toename 37% verstuurde facturen).

Meer diensten digitaal

In 2019 werkt Logius we verder aan het verbeteren van producten en diensten die waarde toevoegen voor mensen en organisaties. We maken het mogelijk dat minder digitaal vaardige burgers makkelijker MijnOverheid kunnen gebruiken doordat het portaal wordt aangepast. Logius start ook met nieuwe dienstverlening: zo kunnen afnemers van Basisregistratie Personen (BRP) fouten via Digimelding terug melden. Een kopgroep van 28 afnemers start hiermee en vanaf 1 juni 2019 gaan alle afnemers op deze manier terug melden. Meer informatie over deze én andere diensten vindt u in ons jaarverslag 2018!