Main content

Dinsdag 9 juli heeft de voorpublicatie plaatsgevonden van de aanbesteding van het domein gegevensuitwisseling. Onder deze aanbesteding valt ook de voorziening Digipoort, waarover veel gegevensverkeer plaatsvindt. Dit is op TenderNed gedaan (het portaal waarop aanbestedingen worden geplaatst) door de Haagse Inkoop Samenwerking, in samenwerking met Logius. De aanbesteding wordt vooraf aangekondigd (voorpublicatie) met als doel de markt tijdig te informeren, zodat zij de tijd heeft om zich voor te bereiden. De formele publicatie van de aanbesteding vindt plaats op maandag 15 juli.

Aanbesteding

De aanbesteding is noodzakelijk omdat binnenkort het contract voor het domein gegevensverkeer afloopt. Door de aanbesteding kan ook de huidige dienstverlening van de Digipoort procesinfrastructuur worden gecontinueerd. Daarbij grijpt Logius dit moment aan om Digipoort te herbouwen. Logius zorgt daarbij voor de opbouw in schaalbare componenten. Hierdoor wordt de dienstverlening flexibeler en kan Digipoort sneller op ontwikkelingen inspelen.

Voor de aanbesteding is gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure. In fase 1 van deze procedure (selectiefase) kunnen leveranciers zich aanmelden als gegadigde en selecteert Logius een beperkt aantal leveranciers voor de volgende fase. In fase 2 (inschrijvingsfase) kunnen de geselecteerde leveranciers hun voorgestelde oplossing kenbaar maken en selecteert Logius de beste inschrijvingen.

Voorpublicatie

Op de volgende pagina is de voorpublicatie van de aanbesteding van het domein gegevensuitwisseling te vinden: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170253