Main content

Op maandag 1 juli heeft de voorpublicatie plaatsgevonden van de aanbesteding voor de Logius infrastructuur en de SIEM/SOC diensten. Dit is op TenderNed gedaan (het portaal waarop aanbestedingen worden geplaatst) door de Haagse Inkoop Samenwerking, in nauwe samenwerking met Logius. De aanbesteding wordt vooraf aangekondigd (voorpublicatie) met als doel de markt voortijdig te informeren, zodat zij de tijd heeft om zich voor te bereiden.

De formele publicatie voor de aanbesteding vindt plaats op maandag 8 juli.

Aanbesteding

De aanbesteding is noodzakelijk omdat het contract van de Logius infrastructuurdiensten volgend jaar afloopt. De infrastructuur is de basis waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder de aanbesteding van de Logius infrastructuur valt ook de SIEM/SOC dienstverlening, dat de ICT-omgevingen monitort en tegenmaatregelen treft als er mogelijke IT-kwetsbaarheden worden gedetecteerd.

Voor de aanbesteding is gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Hierbij worden de infrastructuurdiensten en de SIEM/SOC diensten separaat aanbesteed. In fase 1 van deze procedure (selectiefase) kunnen leveranciers zich aanmelden als gegadigde en selecteert Logius een beperkt aantal leveranciers voor de volgende fase. In fase 2 (inschrijvingsfase) kunnen de geselecteerde leveranciers hun voorgestelde oplossing kenbaar maken en selecteert Logius uiteindelijk de winnaars.

Voorpublicatie

Op de volgende pagina is de voorpublicatie van de aanbesteding voor de Logius infrastructuurdiensten en de SIEM/SOC diensten te vinden: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/169542