Main content

Op dit moment worden de specificaties nog gehost door Geonovum als trekker van het Kennisplatform API’s. In de loop van september 2020 neemt Logius het beheer van de documentatie op zich.

REST-API Design Rules

NL Gov OAuth profiel

Open Id Connect (nog in concept)

Archief

Verwijderde informatie of oude documenten vindt u in het webarchief.

Categorie

Standaarden