BSNk PP aanvragen

BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak, als een Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Toegangsdienst, Makelaar, Machtigingenregister, of als eIDAS-berichtenservice optreedt.   

Wilt u gebruik maken van BSNk PP? Dan:

  • Voldoet u aan de aansluitvoorwaarden.
  • Dient u een verzoek tot aansluiting te doen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Een afnemer kan op BSNk aansluiten in de rol van:

  • Toegangsdienst (TD)
  • Authenticatiedienst¬† (AD)
  • eIDAS-berichtenservice¬† (EB)
  • Machtigingenregister (MR)
  • Middelenuitgever (MU)

Kosten

Voor het gebruik van BSNk PP kunnen door Logius kosten in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit in nadere afspraken overeengekomen.

Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op BSNk PP? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Ook aan de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat zijn kosten verbonden (verplicht voor BSNk PP).

Aanvragen

Download het onderstaande formulier en stuur het ingevuld naar ons op. Op dit moment is er geen digitaal formulier beschikbaar, daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Formulier-BSNk-aanvragen (PDF 492.37 KB)