×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

BSNk PP aanvragen

BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak, als een Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Toegangsdienst, Makelaar, Machtigingenregister, of als eIDAS-berichtenservice optreedt.   

Wilt u gebruik maken van BSNk PP? Dan:

  • Voldoet u aan de aansluitvoorwaarden.
  • Dient u een verzoek tot aansluiting te doen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Een afnemer kan op BSNk aansluiten in de rol van:

  • Toegangsdienst (TD)
  • Authenticatiedienst (AD)
  • eIDAS-berichtenservice (EB)
  • Machtigingenregister (MR)
  • Middelenuitgever (MU)

Kosten

Voor het gebruik van BSNk PP kunnen door Logius kosten in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit in nadere afspraken overeengekomen.

Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op BSNk PP? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Ook aan de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat zijn kosten verbonden (verplicht voor BSNk PP).

Aanvraag toetsing BSN-gerechtigdheid

BSNk PP wordt niet direct geleverd aan dienstverleners. Bent u naar Logius doorverwezen met betrekking tot de Autorisatie Lijst BSN’s (ALB) en de bijhorende toetsing BSN-gerechtigdheid? Lees er meer over in de toelichting over het ALB-proces.

Toelichting-ALB-proces (PDF 434.66 KB)