Main content

Het meervoudig assessment is een andere vorm van het ICT-assessment voor DigiD. Het kan gebruikt worden in situaties waarin meerdere aansluithouders gebruik maken van één Serviceorganisatie die de aansluithouders ontzorgt in het aansluiten en verantwoorden. Het wijkt hiermee af van het reguliere enkelvoudige assessment waarin één Aansluithouder zelf verantwoordelijk is voor het aansluiten en verantwoorden.

Bij ‘aansluiten op DigiD’ wordt verstaan het aansluiten op de DigiD dienst via een routeringsdienst of rechtstreeks op DigiD. De Aansluithouder is altijd eindverantwoordelijk voor de DigiD aansluiting. Dit geldt zowel voor het enkelvoudig als voor het meervoudig assessment.

Enkelvoudig of meervoudig assessment?

Aansluithouders die in aanmerking komen voor het meervoudig assessment kunnen zelf bepalen of dit voordelen biedt ten opzichte van het enkelvoudig assessment.

Voordelen van een meervoudig assessment zijn:

 • Eén audit voor alle op het platform van de Serviceorganisatie aangesloten Aansluithouders.
  • Het meervoudig assessment wordt door de Register EDP-auditor bij de Serviceorganisatie van het platform uitgevoerd. Op dezelfde locatie wordt ook de bewijsvoering van de aangesloten Aansluithouders verzameld.
  • Het assessmentrapport is van toepassing op alle op het platform aangesloten en geregistreerde Aansluithouders.
  • Na het succesvol afronden van het meervoudig assessment mag de Serviceorganisatie nieuwe partijen aansluiten. Deze Aansluithouders kunnen hierbij meeliften op de afgegeven verklaring tot het volgende jaarlijkse assessment.
 • De Serviceorganisatie ontzorgt de Aansluithouder in het aansluiten op DigiD.
  • De leverancier zorgt ervoor dat de Aansluithouder zowel technisch als administratief ontzorgd wordt bij het tot stand komen van de aansluiting op DigiD.

Extra eisen

Het meervoudig assessment biedt voordelen maar er zijn ook extra eisen, zowel voor de Serviceorganisatie als voor de Aansluithouders.

 • Alle aangesloten Aansluithouders maken gebruik van hetzelfde platform van de Serviceorganisatie en dezelfde functionaliteit (maatwerk is niet toegestaan);
 • De Serviceorganisatie (i.e. Leverancier Meervoudige Aansluiting, LMA) is door Logius geaccrediteerd om gebruik te mogen maken van het meervoudig assessment. Hiervoor wordt de DigiD meervoudige assessment overeenkomst Logius en LMA opgesteld, deze vindt u bij de documentatie. Voor het aanvragen van de overeenkomst zie de kop “Aanvragen DigiD meervoudige assessment overeenkomst Logius en LMA” hieronder. 
 • De Serviceorganisatie neemt een extra bijlage op in het contract met Aansluithouders waarin de Verplichtingen tussen LMA en aansluithouder zijn overeengekomen en vastgelegd.
 • De Serviceorganisatie toont tijdens het assessment aan dat het aansluiten van een nieuwe Aansluithouder volgens een standaard en herhaalbaar proces verloopt met voorspelbaar en vereist resultaat op juridisch, organisatorisch en technisch vlak.
 • De Serviceorganisatie richt technische controls in voor de normen die bij een Aansluithouder getoetst moeten worden. Op de website van NOREA is de Handreiking DigiD-assessments 2.0 gepubliceerd met daarbij de aanpassingen voor het meervoudig assessment.

Aandachtspunten meervoudig assessment

 • De Serviceorganisatie ziet erop toe dat de Aansluithouder zich conformeert aan de gestelde eisen, het niet naleven van deze eisen zal betekenen dat de Serviceorganisatie zelfstandig besluit om de dienstverlening te stoppen, dit teneinde om de accreditatie te behouden.
 • Bij het niet afgeven van een positieve audit verklaring zal de toezichthouder de accreditatie en daarmee de dienstverlening (tijdelijk) beëindigen voor het gehele platform.
 • De toezichthouder kan indien daar aanleiding toe is, een toezichtbezoek brengen aan de Serviceorganisatie.

Aanvragen DigiD meervoudige assessment overeenkomst Logius en LMA

Wilt u de DigiD meervoudige assessment overeenkomst Logius en LMA met Logius aangaan voer dan de volgende stappen uit:

 • Gebruik het e-mailformat en vul de velden in tussen de [vierkante haken]
 • Voeg aan de e-mail een uittreksel Handelsregister toe in het bestandsformat PDF type a.
 • Stuur de ingevulde e-mail op naar DigiDassessment@Logius.nl.
 • Uw verzoek wordt verwerkt tot een ingevuld contract in PDF-format. Logius mailt u dit ingevulde contract binnen 10 werkdagen op het e-mailadres waarmee de aanvraag is gedaan.
 • Het ingevulde contract wijzigt u niet zelf. Bij eventuele invulfouten neemt u contract op met Logius.
 • Het ingevulde contract print u uit en laat u binnen uw organisatie ondertekenen. Het ondertekende contract scant u vervolgens weer in en stuurt u op naar DigiDassessment@Logius.nl
 • Indien Logius geen bezwaar heeft, wordt ook door Logius het contract ondertekend. En wordt het binnen 4 weken per e-mail aan u opgestuurd.

Contact

Vragen over het ICT-beveiligingsassessment DigiD kunt u mailen naar DigiDassessment@logius.nl.