Toolkit DigiD en DigiD Machtigen

Sluit u aan op DigiD en/of DigiD Machtigen? Dan kunt u de toolkit communicatie gebruiken om uw doelgroepen hierover te informeren. Deze bevat ideeën, voorbeelden en communicatiemiddelen. De toolkit zorgt er ook voor dat alle aangesloten organisaties zo eenduidig mogelijk met burgers communiceren over DigiD (Machtigen).

DigiD Webcare

Het Twitter-account waar gebruikers met vragen en opmerkingen terecht kunnen is DigiD Webcare (@DigiDwebcare)

Toolkit communicatie

DigiD

Maak gebruik van het logo en een van de handleidingen om uw gebruikers te informeren. Heeft uw organisatie aanvullende ondersteuning nodig voor DigiD? Neem contact op met communicatie@logius.nl.

DigiD machtigen

Maak gebruik van onderstaande folder om uw gebruikers te informeren. Indien uw organisatie deze folder wil personaliseren of aanvullend communicatieadvies nodig heeft, kunt u contact opnemen met communicatie@logius.nl.

Video's

Wat is DigiD Machtigen?

(Logo: Rijksoverheid, DigiD Machtigen)
Steeds meer overheidszaken kunt u digitaal regelen. Dat kunt u zelf doen of laten doen door iemand die u vertrouwt. Uw DigiD is privé. Dus uw inloggegevens, die wilt u geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u een helper toestemming om met zijn eigen DigiD een onderdeel van uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang. Wilt u iemand machtigen? Regel het via onze helpdesk of online.
(Beeldtekst: machtigen.digid.nl)

De video is ook op Youtube beschikbaar: https://youtu.be/z52P5HDBV2k

Iemand machtigen

VOICE-OVER: Wilt u graag dat iemand anders uw zaken regelt?
Bijvoorbeeld bij het invullen van zaken bij de Belastingdienst, het UWV DUO of gemeente.
Dan kunt u hiervoor toestemming geven door iemand te machtigen.
Daarvoor volgt u de volgende stappen.
Ga naar de website machtigen.digid.nl en selecteer 'iemand machtigen'.
Kies wat u wilt dat de ander gaat regelen, en log in met uw eigen DigiD.
Wanneer u bent ingelogd, vult u de start- en einddatum in van de machtiging.
Controleer de samenvatting en als alles klopt, bevestigt u die.
U krijgt nu een machtigingscode.
Degene die voor u zaken gaat regelen, heeft deze code en uw bsn nodig.
U kunt de code en uw bsn op verschillende manieren met de gemachtigde delen.
U kunt het tegen hem of haar zeggen.
U kunt de code kopiëren en delen.
U kunt ook de pdf downloaden en die doorsturen.
Of u kunt de code afdrukken en samen met uw bsn aan de gemachtigde geven.

(Een vrouw overhandigt haar gegevens aan een man.)

Degene die uw zaken gaat regelen, kan de machtigingscode nu activeren.
Hij vult de code in en uw bsn.
Daarna controleert hij de samenvatting en als het klopt, bevestigt hij de machtiging.
De machtiging is geactiveerd.
Degene die uw zaken gaat regelen kan nu naar de website van een overheidsdienst en voor u aan de slag.
Hij selecteert 'inloggen'.
Bij de tab 'voor iemand anders' geeft hij aan dat hij een geldige machtiging heeft.
En hij logt in met zijn eigen DigiD.
Of, als hij als ondernemer is gemachtigd, met eHerkenning.
Nu kan hij uw zaken met de overheid veilig voor u regelen.

(De vrouw en man steken hun duim op.)

Machtigen, beter voor elkaar!

(Het Nederlandse wapenschild. Een oranje achtergrond met het DigiD Machtigen-logo en www.machtigen.digid.nl.)

De video is ook op Youtube beschikbaar: https://youtu.be/9ANns0Vahec

Gemachtigd worden

VOICE-OVER: U wilt voor iemand anders zijn of haar zaken regelen.
Bijvoorbeeld bij het invullen van zaken bij de Belastingdienst, het UWV DUO of gemeente.
Dan heeft u een machtiging nodig.
U krijgt dan officieel toestemming van iemand om zaken te regelen.
Volg daarvoor de volgende stappen.
Ga naar de website machtigen.digid.nl en selecteer 'gemachtigd worden'.
Kies wat u voor iemand anders gaat regelen en log in met uw eigen DigiD of gebruik eHerkenning als u als ondernemer wilt inloggen.
Vul daarna het bsn en de geboortedatum in van degene voor wie u de zaken gaat regelen.
Vul de start- en einddatum in van de machtiging.
Controleer de samenvatting en als alles klopt, bevestigt u die.
U heeft nu een machtiging aangevraagd.
Degene voor wie u zaken gaat regelen krijgt binnen drie werkdagen een brief met een machtigingscode.
Hij of zij geeft de code aan u.
Nu kunt u de machtiging activeren.
U vult de machtigingscode in en zijn of haar bsn.
Controleer de samenvatting en als het klopt, bevestigt u die.
De machtiging is geactiveerd.
U kunt nu aan de slag met de zaken die u voor iemand anders gaat regelen.
Selecteer 'inloggen'.
Bij de tab 'voor iemand anders' geeft u aan dat u een geldige machtiging heeft.
Log in met uw eigen DigiD of log in met eHerkenning als u als ondernemer bent gemachtigd.
Nu bent u gemachtigd om namens iemand anders zijn of haar zaken met de overheid veilig te regelen.
Machtigen, beter voor elkaar!

(Het Nederlandse wapenschild. Een oranje achtergrond met het DigiD Machtigen-logo en www.machtigen.digid.nl.)

De video is ook op Youtube beschikbaar: https://youtu.be/ZEM8KnIW0Es

DigiD app

Altijd en overal inloggen met de DigiD-app.

Op je telefoon of tablet log je in met alleen een picode.

Of je logt in op de computer, via de app.

Dan scan je eerst de QR-code en voer je je pin code in.

Download de app via de offieciele stores.

De video is ook op Youtube beschikbaar:  https://youtu.be/kro4IVSm56c 

Aanvragen DigiD

Om overheidszaken digitaal te regelen heeft u een DigiD nodig.
Deze kunt u gemakkelijk online aanvragen.
Vul uw Burgerservicenummer, geboortedatum en postcode in.
Kies een gebruikersnaam en een wachtwoord dat eenvoudig te
onthouden is.
Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in om gemakkelijk van alle diensten
gebruik te maken.
U ontvangt binnen enkele dagen een brief met activeringscode.
Log weer in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
En activeer met de code uw DigiD!

De video is ook op Youtube beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=jv68lO2uPUw