DigiD update

DigiD verbeteren

Hieronder ziet u verbeteringen die worden doorgevoerd in de aankomende DigiD-release. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van DigiD eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.  

Per releasemoment informeert Logius haar afnemers minimaal twee maanden van tevoren over de geplande inhoud van een release via e-mail, website en Logius-app. Als gevolg van onze agile-werkwijze kan het voorkomen dat enkele wijzigingen uiteindelijk niet gerealiseerd worden in een release. Afnemers worden daarom ook minimaal drie weken voor releasedatum geïnformeerd over de definitieve inhoud.

Release 5.9 | Definitieve wijzigingen

Release 5.9 staat gepland op maandag 10 december 2018.

Veel afnemers willen dienstverlening ontsluiten met een app. Om het inloggen bij dergelijke apps net zo veilig te laten verlopen als via een vaste computer, is de mogelijkheid gebouwd om met de DigiD-app bij andere apps in te loggen. In december wordt de technische ontwikkeling aan de DigiD-app opgeleverd.

Voor de Berichtenbox-app van MijnOverheid wordt het als eerste mogelijk om op deze manier in te loggen. Na het uitvoeren van een usabilitytest en een POC komt de oplossing beschikbaar voor alle afnemers. Daarvoor worden aansluitvoorwaarden gewijzigd en implementatierichtlijnen beschreven (februari 2019).

Wanneer een gebruiker met de DigiD-app inlogt via de browser van zijn mobiel krijgt diegene een keuzescherm om de app op zijn toestel te openen of een QR-code te tonen. Voor SAML-aansluitingen wordt vanaf december de app gelijk geopend als deze aanwezig is op een mobiel en wordt het keuzescherm dus overgeslagen.

Een gebruiker wordt na het activeren van een DigiD-account gewezen op het bestaan van de DigiD-app. Hiermee voorzien we dat meer gebruikers de app downloaden en activeren.

Omdat een controle van een identiteitsbewijs momenteel alleen kan met Android-toestellen (met NFC), heeft Logius gewerkt aan een oplossing voor gebruikers die niet over zo'n toestel beschikken. Door middel van een servicezuil met NFC-lezer kan iemand de controle van zijn of haar identiteitsbewijs uitvoeren. Hiermee wordt hun DigiD-app versterkt naar het betrouwbaarheidsniveau substantieel. De servicezuil wordt begin 2019 eerst in een pilot getest op een aantal locaties zoals een zorgverlener, bibliotheek of een gemeente.

Wanneer er een sms-code wordt toegestuurd staat de cursor meteen in het invoerveld waar de code van sms ingevoerd moet worden.

In Mijn DigiD worden de tabbladen “Inlogmethoden” en “Mijn Gegevens” geïntegreerd. Uit usabilitytesten is gebleken dat veel gebruikers moeite hadden met de structuur.

Het voorkeur inlogniveau van een aanvraag van een DigiD vanuit het buitenland wordt op niveau basis gezet. Gebruikers in het buitenland zijn dus niet meer verplicht om altijd met een extra stap via controle met sms-code in te loggen.

Per afnemer kan een extra melding op het inlogscherm worden getoond wanneer zij op termijn overgaan op een ander betrouwbaarheidsniveau. 

Release DigiD-app

Een nieuwe versie van de DigiD-app wordt op maandag 17 december gepubliceerd. Hiermee worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Wanneer een gebruiker inlogt in de app van een afnemer met de DigiD-app, wordt wanneer de DigiD-app nog niet is geactiveerd, de mogelijkheid geboden dit meteen te doen.

Het scannen van een rijbewijs of identiteitskaart met de DigiD-app lukt niet altijd. Dit kan een aantal redenen hebben. De gebruiker wordt daarover niet geïnformeerd en weet daardoor niet wat hij of zij anders moet doen. In animaties op het scherm krijgt de gebruiker informatie en tips dat het scannen niet goed gaat en wat te doen.

Wanneer iemand inlogt met de DigiD-app is het niet meer nodig zijn of haar gebruikersnaam in te voeren. De gebruikersnaam wordt vervangen door een koppelcode die in de DigiD-app wordt getoond en op de computer moet worden ingevuld. Hierna verschijnt de QR-code. Deze wijziging is tijdens gebruikerstesten positief gewaardeerd en ook in lijn met het in de toekomst inloggen met een rijbewijs of identiteitskaart op betrouwbaarheidsniveau Hoog.

Het menu in de DigiD-app wordt anders weergegeven. Gebruikers kunnen het menu terugvinden in de linkerbovenhoek van de app. Hiermee vervalt het tabblad ‘meer’ onder in de DigiD-app. Dit is in lijn met designontwikkelingen bij apps. In het menu zit tevens de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de helpdesk. Ook vindt de gebruiker de meest gestelde vragen direct terug in het menu, in plaats van uit de app naar DigiD.nl te worden gestuurd.

Als gebruikers via de browser op hun mobiele telefoon of tablet inloggen bij een organisatie en op ditzelfde apparaat de DigiD app hebben geactiveerd, dan wordt direct de DigiD-app geopend. Gebruikers hoeven niet eerst te kiezen hoe zij willen inloggen.

Website

www.digid.nl

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.