Main content

Op 11 mei 2020 zijn in Release 5.15 de volgende updates doorgevoerd:

De volgende URL’s worden vanaf release 5.15 aangepast:

  • /inloggen_basis wordt /inloggen_ww 
  • /inloggen_midden wordt /inloggen_sms

Indien op websites van afnemers nog verwezen wordt naar de oude URL’s dan moeten zij dit aanpassen.

De woorden ‘basis’ en ‘midden’ worden niet meer gebruikt. Dit is in lijn met een eerdere wijziging in release 5.12: er wordt niet meer gecommuniceerd over betrouwbaarheidsniveaus naar gebruikers.

Het nieuwe SAML koppelvlak wordt opgeleverd zodat een aantal geselecteerde afnemers de DigiD clusteraansluiting kunnen testen. Informatie over de brede uitrol van de clusteraansluiting voor alle afnemers volgt op een later moment.

Op een aantal plekken bij DigiD zien gebruikers straks hun telefoonnummer en e-mailadres niet meer volledig. Deze worden alleen volledig getoond wanneer gebruikers zijn ingelogd of als ze zich in het aanvraagproces bevinden. Zo worden persoonsgegevens niet onnodig zichtbaar voor iedereen.

Wanneer een sessie verlopen is, krijgen gebruikers voortaan een duidelijker omschreven foutmelding te zien. In deze melding staat zowel de reden van het verlopen van de sessie, als de vervolgstappen die gebruikers moeten nemen om opnieuw in te loggen.

DigiD app

Op 18 mei 2020 zijn de volgende wijzigingen in de DigiD app doorgevoerd:

Gebruikers kunnen voortaan de activatie van een DigiD account afmaken in de DigiD app. Zowel het account als de DigiD app zijn hierna geactiveerd.

Gebruikers kunnen voortaan de dark modus voor hun DigiD app instellen.

Gebruikers van de DigiD app krijgen voortaan na een grote update eerst de nieuwe functionaliteiten te zien.