Release 5.16

Release 5.16 staat op maandag 28 september 2020 gepland. De volgende updates worden doorgevoerd:

Buitenlanders die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, zoals grensarbeiders, kunnen vanaf september 2020 een DigiD aanvragen via de website. Wel moeten zij beschikken over een paspoort of identiteitskaart van een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en geregistreerd staan in de Registratie Niet-ingezetenen. Na de aanvraag kan de activeringscode worden opgehaald bij een DigiD-balie. De buitenlandbalies worden hierover de komende weken geïnformeerd en voorzien van vernieuwde instructies.

 

 

  • Aankondiging ID-check: bij organisaties die gaan overstappen op niveau substantieel, wordt in het DigiD-inlogscherm aangekondigd dat inloggen straks alleen nog maar mogelijk is met de DigiD app mét ID-check. Gaat u het inlogniveau van uw dienst verhogen naar betrouwbaarheidsniveau substantieel? Neem dan contact op met één van de business consultants.
     
  • Wachtwoord herstellen met een niet geactiveerd DigiD: gebruikers die het wachtwoord van hun DigiD willen herstellen met een nog niet geactiveerde DigiD, krijgen een duidelijkere melding met wat zij hiervoor moeten doen.
     
  • E-mails van DigiD: de teksten zijn voor gebruikers makkelijker gemaakt. Zo lezen zij eenvoudiger wat zij moeten doen, bijvoorbeeld als er iets aan hun DigiD wijzigt.
     
  • SMS-controle: gebruikers die willen inloggen zien in plaats van de tekst ‘controle via sms’ nu de tekst ‘sms-controle’. Deze aanpassing is een uitwerking van het DigiD communicatieconcept.

 

 

Logius verbetert de DigiD app continu. Een nieuwe update van de DigiD app vindt plaats op maandag 5 oktober 2020. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

Gebruikers krijgen voortaan een verbeterde uitleg over het uitvoeren van de ID-check. Hierdoor kunnen zij straks makkelijk inloggen bij diensten waar de ID-check verplicht wordt.

 

Gebruikers kunnen voortaan met de ID-check de activatie van de app afronden, zodat zij direct kunnen inloggen bij organisaties die de ID-check vereisen.

 

Gebruikers die willen inloggen met de DigiD app met behulp van 2 apparaten, krijgen voortaan niet meer een foutmelding te zien als ze gebruik maken van een andere internetbrowser dan Chrome, Firefox of Explorer. Ze worden automatisch doorverwezen naar een van deze browsers.