Main content

Pas toe of leg uit

Digikoppeling bestaat uit door Forum Standaardisatie vastgestelde koppelvlakstandaarden. Dit zijn logistieke afspraken om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Digikoppeling is opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie.

Digitale verpakking

Om gegevens tussen ICT-systemen te kunnen uitwisselen moeten organisaties afspraken maken over het formaat van de gegevens (UBL of XML), de manier van transport (Diginetwerk of internet) en de verpakking waarin de gegevens wordt verzonden (Digikoppeling). Die verpakking is nodig om het bericht uitwisselbaar te maken tussen ICT-systemen, juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te verzenden.

Koppelvlakstandaarden

Digikoppeling is een profiel van drie internationale standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, WUS en ebMS2 en Grote Berichten (GB). Meestal heeft een organisatie zowel WUS als ebMS2 nodig. De GB-standaard wordt aanvullend gebruikt om berichten die te groot zijn voor WUS of ebMS2 te versturen.

  • WUS wordt meestal gebruikt voor bevragingen ofwel synchroon berichtenverkeer. Dit zijn vragen waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is de snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, krijgt de verzender een foutmelding en moet hij later of op een andere manier de informatie opvragen.
  • ebMS2 wordt meestal gebruikt voor meldingen ofwel asynchroon berichtenverkeer. Hierbij is meestal niet direct een antwoord te geven. De ontvanger krijgt eerst een bevestiging dat zijn bericht ontvangen is. Later volgt het uiteindelijke antwoord.
  • GB is een koppelvlakstandaard die gebruikt wordt om berichten te versturen die te groot zijn om efficiënt via WUS of ebMS2 te versturen. Ook wordt deze standaard gebruikt om buiten de normale procesgang om 'out-of-band'-informatie tussen systemen uit te wisselen.

Voordelen van Digikoppeling

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik van PKIoverheid-certificaten en het Organisatie-identificatienummer (OIN)
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden

Veilig en betrouwbaar

Gegevens worden via Digikoppeling veilig verstuurd. Dat gebeurt via een versleutelde verbinding (TLS).

De ICT-systemen identificeren zich bij gegevensuitwisseling met Digikoppeling volgens een betrouwbare methode. Ze gebruiken hiervoor een speciaal PKIoverheid-certificaat, voorzien van een uniek identificerend nummer voor overheidsorganisaties (OIN).

Lees meer over PKIoverheid-certificaten