Digikoppeling: wie doet wat?

Wat doet Logius?

Logius beheert de Digikoppeling-standaard en ontwikkelt deze op basis van gebruikersbehoeften:

 • Servicecentrum Logius helpt u bij vragen, klachten en wijzigingsverzoeken.
 • Ook u kunt zich aanmelden bij de Digistandaarden community.
 • De Digikoppeling-beheerder is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van overheidsbrede standaarden en afspraken over het gebruik van Digikoppeling en voor het beheren van de Digikoppeling-voorzieningen. Het gehele beheerproces (inclusief het wijzigingsproces en governance) staat beschreven in het Digikoppeling Beheermodel en Releasebeleid.
 • Logius bewaakt de prestaties, performance en capaciteit van de voorzieningen die Digikoppeling ondersteunen, te weten Compliancevoorziening en CPA-Register. Dit is vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO).

Wat doet u zelf?

U zorgt zelf voor:

 • de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van uw ICT-infrastructuur
 • het beheer van de diensten die u via Digikoppeling aanbiedt of afneemt
 • het beheer van uw eigen domein in het Serviceregister

Verder kunt u:

Digikoppeling groeit mee met de behoeften van de gebruikersgemeenschap. Er is een openbare Digikoppeling community op Pleio voor het delen van kennis, stellen van vragen en voeren van discussies. Ook worden er soms openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.

Gebruikers en belanghebbenden kunnen hun wensen voor de doorontwikkeling indienen via het contactformulier. Alle wijzigingen op de Digikoppeling standaarden worden ter openbare consultatie aangeboden op de Digikoppeling Community op Pleio. Geplaatste opmerkingen worden meegenomen als bijlage bij de besluitvorming en waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve versie die ter besluitvorming wordt aangeboden.

Het Digikoppeling Technisch Overleg bespreekt actuele vraagstukken en ontwikkelingen rondom de Digikoppeling standaarden en beoordeelt wijzigingen aan de standaarden. Deelname is mogelijk voor deskundigen vanuit overheidsorganisaties en ICT leveranciers. Verzoeken tot deelname kunnen worden gericht aan het Servicecentrum Logius met het onderwerp Technisch Overleg Digikoppeling. In verband met een beperkt aantal deelnemers kunnen helaas niet alle verzoeken worden ingewilligd.

Beheermodel

Het beheermodel Digikoppeling geeft alle partijen inzicht in hoe het releasebeleid, de wijze van beheer, het wijzigingsproces, de releaseplanning en de besluitvorming rondom Digikoppeling is georganiseerd. In het beheermodel Digikoppeling komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Scope van het beheer, de te beheren objecten van Digikoppeling.
 • Releasebeleid
 • Organisatie, participatievormen, processen voor het beheer en onderhoud.
 • Informatievoorziening belanghebbenden inclusief.
 • Communicatie en publicatie.

Documentatie

Meer informatie over Digikoppeling, de architectuur en koppelvlakstandaarden vindt u op deze pagina Documentatie Digikoppeling.

Voer een wijziging door

Wilt u een of meerdere wijzigingen doorgeven, vul dan het wijzigingsformulier Digikoppeling/(Sub)OIN in.

Zie ook

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.