Main content

Het gaat hier om wijzigingsverzoeken voor:

  • Documenten die volgens het beheermodel onderdeel zijn van de standaard.
  • Documenten die ondersteunend zijn aan de implementatie van de standaard.

Deze wijzigingen komen in aanmerking voor een minor of major release. Voor een minor release geeft de Afnemersraad toestemming, voor een major release (grote, impactvolle wijzigingen) wordt de Regieraad geconsulteerd.

Releasekalender Digikoppeling-standaard

Voor het indienen van een wijzigingsverzoek gebruikt u het contactformulier (een wens met betrekking tot een dienst).

Ingediende wijzigingsverzoeken

# Ingediend wijzigingsverzoek Datum ingediend Ingediend door Status wijzigings­verzoek Standaard/ ondersteunend Eerst­volgende minor/ major release
1 Verzocht wordt om beveiligingsstandaarden op te nemen in een apart document waarin alleen de actuele versies van de TLS-standaard, de SHA standaard en ciphers staan. De koppelvlakspecificaties kunnen naar dit document verwijzen. 11-06-2015 TO DK Ingestemd door TO Standaard Minor juni 2016
2 Verzocht wordt om requirement “4.1.8 Profile Requirement Item: Timestamp” uit de koppelvlakspecificatie ebMS te verwijderen omdat het formaat van de Timestamp niet configureerbaar is.  07-09-2015   Ingestemd door TO Standaard Minor juni 2016
3 Verzocht wordt om in DK 3.0 WUS KVS in paragraaf 2.4.2 het type van de wsa:to aan te passen naar anyURI (in plaats van EndpointReference)  om daarmee onderliggende standaarden te volgen.  17-09-2015   Ingestemd door TO Standaard  Minor juni 2016
4

Issue: DK 3.0 schrijft voor dat ws:action gelijk moet zijn aan wsam:action uit de WSDL. De wsdl:soapaction wordt eigenlijk genegeerd.

Aangedragen wordt dat het veld wsam:action per definitie een absolute IRI zou moeten zijn en dat daarmee een interoperabiliteitsprobleem tussen .NET en JAVA wordt opgelost. 

08-10-2015   Interne analyse Logius Standaard Minor juni 2016
5

Issue: De nieuwe koppelvlakbeschrijving voor Digikoppeling 3.0 WUS bevat een verwijzing naar BSP 1.1 De koppelvlakbeschrijving voor Digikoppeling 2.0 gebruikt BSP 1.0. Er lijkt een verschil te bestaan tussen de eisen die door BSP 1.0 en BSP 1.1 worden gesteld aan het berichtenverkeer. Bij het profiel Best Effort Signing en Encryption profiel levert dit mogelijk een probleem op. De eisen die aan het response bericht worden gesteld door BSP1.1 zijn strakker dan die voor BSP1.0 en is daarmee niet backwards compatible. Dit heeft tot consequentie dat bij het testen moeten worden gekozen tussen 1.0 of 1.1. Bij het testen van 1.1 wordt een melding van “niet compliant” ontvangen.

08-10-2015   Interne analyse Logius Standaard Minor juni 2016
6 Verzocht wordt om CPA’s te kunnen maken zonder de PKIoverheid certificaat info op te nemen. Dit i.v.m. het vervangen van PKIoverheid certificaten na 3 jaar. 08-10-2015 Kadaster Naar TO Standaard  Minor juni 2016
7 Verzocht wordt duidelijkheid te verschaffen over de reden waarom de standaard verplicht stelt dat de eerste payload container van type "application/xml" moet zijn (5.4 Message Payload And Flow Profile). Is deze verplichting noodzakelijk? Wat gebeurt er als er in implementaties van wordt afgeweken? 04-12-2015   Naar TO Standaard Minor juni 2016
8 Incidentproces in Beheermodel wat preciezer te beschrijven en in de volgende release op te nemen.                 12-01-2016 TO DK Ingestemd door TO Standaard Minor juni 2016
9 Referentielijst technische standaarden opnemen in de documentenset. 12-01-2016 TO DK Ingestemd door TO Onder- steunend Minor juni 2016
10 Bij het samenstellen van het nieuwe Digikoppeling-beveiligingsvoorschrift zijn ook referenties naar (wettelijke) regelingen en internationale standaarden bekeken en indien nodig up-to-date gebracht. 03-04-2016 TO DK Ingestemd door TO Standaard 26-05-2016
11 SHA-1 wordt gezien als een zwakke cipher voor signing en deze zal in de loop van dit jaar niet langer door de gangbare browsers ondersteund worden. In de beveiligingsrichtlijnen voor Transport Security van het NCSC wordt het gebruik van SHA voor Voor het genereren van een certificaathandtekening onvoldoende bestempeld. Op de Gangbare Standaarden lijst van het Forum Standaardisatie wordt naar SHA-2 verwezen. 04-04-2016 TO DK Ingestemd door TO Standaard 26-05-2016
12 Ebms2: Verlichten restrictie 1st payload-type XML 01-02-2017 TO DK Ingestemd door TO Standaard 18-10-2017