Main content

Digilevering certificaatvervanging

Binnenkort vervangt Digilevering haar PKIoverheidcertificaten. Dit betekent dat ook u aanpassingen in uw systemen moet uitvoeren. Actie is dus vereist


Digilevering verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde releases.

Release Datum
Broker 1.3.1 en gescheiden AMQ database 12 november 2020
Broker 1.4.0 en gescheiden berichtenstromen 10 december 2020
... 14 januari 2021
... 11 februari 2021
... 11 maart 2021
... 8 april 2021

Digilevering release 3.2

Hieronder leest u welke functionaliteiten zijn opgeleverd voor Digilevering 3.2. Wilt u de releasenotes liever als pdf? Ga dan naar de Digilevering documentpagina.

 • Als HLV kunt u aan alle gebeurtenissoortdefinities in uw catalogus in een keer dezelfde filterelementdefinitie toevoegen.
 • Via 'beheer filters' in een abonnement (filters in bulk aanpassen voor een abonnement) is niet meer standaard 'geen filter' geselceteerd. Je loopt nu niet meer het risico dat je per ongeluk al je filters hebt geleegd na opslaan.
 • Tijdens het uitvoeren van een bulk-filterwijziging in een abonnement, kun je selecteren voor welke gebeurtenissoorten de wijziging moet worden uitgevoerd.
 • In de schermen van filterbeheer zijn i'tjes met daarachter helpschermen beschikbaar.
 • Je kunt nu geen wachtwoordherstel meer aanvragen via de hoofdgebruiker. Dit gaat nu via de wachtwoordherstelknop.
 • Het e-mailveld dat de hoofdgebruiker invoert als hij een gebruiker aanmaakt, is verplicht, zodat elke gebruiker gebruik kan maken van de wachtwoordherstelfunctionaliteit.
 • Alle mogelijke e-mailadressen kunnen worden opgevoerd, zodat e-mailadressen met leestekens niet worden afgewezen.
 • In het inlogscherm is de login-knop de eerstvolgende tab na het veld waar ik mijn wachtwoord invul (wachtwoord vergeten is de tab daarna).
 • In het Digilevering-menu is een tab voor beheer, waardoor onder andere de statuspagina een officiële plek heeft gekregen.
 • Voor onze applicatiebeheerder is een aparte rol in Digilevering, zodat deze alleen toegang heeft tot de voor hem benodigde pagina's.
 • De beheerder kan in het logbestand van de JMS-proporties van een ontvangen pong-bericht, als een JMS-property ontbreekt of leeg is, zien welke property dat is, zodat hij sneller en beter een probleemanalyse kan maken.
 • De lengte van de waardes van de JMS-properties wordt in het logbestand weggeschreven, zodat de beheerder sneller en een probleemanalyse kan maken.
 • Via de testvoorziening kunnen verrichten als ByesMessage verstuurd worden.
 • Voor alle nieuwe functionaliteit en voor het abonnementenbeheer is een uitgebreide ART (automatische regressietest) geschreven.
 • Elke afnemer kan in de applicatie zijn eigen queue krijgen (in de middleware moet nog een aanpassing worden gedaan).
 • Er is een bug opgelost zodat punt-geofilters nu ook een gebied accepteren.
 • Er zijn spelfouten verholpen.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.