Digimelding update

Omschrijving van de aanpassingen ten behoeve van het Kadaster

9 maart 2020

Publicatie nieuwe Digimelding catalogus BAG én toevoeging BGT & BRT

Op dit moment loopt een project om Digimelding en het Kadaster Terugmeldsysteem aan elkaar te koppelen. Met deze koppeling is straks terugmelden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT)  mogelijk. Ook terugmeldingen op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) lopen dan via deze koppeling. Daarom wordt de BAG-catalogus gewijzigd en worden de BGT-en BRT-catalogus toegevoegd aan Digimelding.

Project koppeling Digimelding en Terugmeldsysteem Kadaster

Digimelding is opgezet als stelseldienst om terug te melden op de basisregistraties. De BRP, NHR en de BAG zijn inmiddels aangesloten. Digimelding is alleen toegankelijk voor overheden en vooral geschikt om administratieve gegevens te melden. Daarom heeft het Kadaster een terugmeldsysteem voor de open geografische basisregistraties opgericht. De BAG, BGT en BRT zijn op dit systeem aangesloten.  De BAG ontvangt daardoor twee gescheiden terugmeldstromen. Voor het beheer van BAG-terugmeldingen hebben BAG-bronhouders momenteel ook twee verschillende applicaties: BAG BALI voor Digimelding berichten en de BAG terugmeldbeheerapplicatie voor terugmeldingen via het Kadaster.

Het project zorgt voor een koppeling tussen Digimelding en het Kadaster. Terugmeldingen via Digimelding komen ook binnen bij het Kadaster en worden op dezelfde manier behandeld als terugmeldingen die direct bij het Kadaster worden gedaan. BAG-bronhouders hoeven dan alleen de terugmeldbeheerapplicatie van het Kadaster te gebruiken. De BGT en BRT voegen we bovendien toe aan Digimelding.  De Logius-applicatie BAG BALI wordt vervolgens uitgezet.

Nieuwe catalogi

Vanwege de koppeling en de inhoudelijk verouderde BAG-catalogus, implementeren we nieuwe Digimelding catalogi. De nieuwe catalogi zijn nu al inzichtelijk in de vernieuwde Digimelding aansluitkit (https://logius.nl/diensten/digimelding/documentatie). Met deze nieuwe catalogi kunnen aangesloten partijen de impact voor de overgang beter overzien. Later kunnen zij de nieuwe catalogi ook uittesten op de Digimelding pre-productie. 

In het eerste kwartaal van 2020 gaat de koppeling live. De catalogi gaan eerst in pre-productie live en later in productie. De exacte datum communiceren we uiteraard van tevoren. Op het moment dat de nieuwe catalogus voor de BAG live gaat, kunt u via de oude Digimelding catalogus niet meer terugmelden op de BAG. NB: de ketentesten zijn ingepland van 16 t/m 20 maart.


Openbare Consultatie Digimelding: Wijzigingen DMKS

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen “Toevoegen Registercode”

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 15 november 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.


Openbare consultatie: wijzigingen DMKS

Naar aanleiding van wensen die zijn geuit in de Digimelding-community, stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen “Toevoegen Registercode”.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community.

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 16 september 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.


Openbare consultatie: wijzigingen DMKS

In de Digimelding-community zijn wensen geuit. Naar aanleiding hiervan stelt Logius voor de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) en de bijbehorende documentatie aan te passen. Omdat Logius veel belang hecht aan de mening van belanghebbenden, vindt er een openbare consultatie plaats over het voorstel.

De voorgestelde aanpassingen

De aanpassingen betreffen Statusoverzicht filtering en tekstuele verbeteringen.

Meer informatie over de consultatie en de conceptdocumenten vindt u op de Digimelding community

Reageren

Iedereen die Digimelding gebruikt of wil gebruiken kan op deze openbare consultatie reageren. Stuur uw commentaar of vragen over de voorgestelde aanpassingen uiterlijk 21 juni 2019 aan de dossierhouder binnen Logius.