Main content

Digimelding certificaatvervanging

10 november 2020 - Aankondiging Digimelding Webservice – nieuw endpoint

Vanuit Logius is er een verandering in gang gezet op certificaatgebied. Voor machine-to-machine verkeer gaat er gebruik gemaakt worden van Private Root CA - G1 certificaten. Voor Digimelding wordt het webservice verkeer gerekend onder het machine-to-machine verkeer. Het Digimelding Webservice-verkeer zal met deze wijziging gesplitst worden van het portaal verkeer en op een ander endpoint worden geplaatst.

 


Digimelding verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde releases.

Release Datum
... 12 november 2020
... 10 december 2020
... 14 januari 2021
... 11 februari 2021
... 11 maart 2021
... 8 april 2021

Digimelding PKIoverheid certificaatwissel

29 september 2020

Vanuit Logius is er een verandering in gang gezet op certificaat gebied.

  • Voor portalen en websites is het de bedoeling dat deze gebruik gaan maken van een certificaat onder de EV root chain.
  • Voor machine-to-machine verkeer is het de bedoeling dat er gebruik gemaakt gaat worden van Private Root CA - G1 certificaten.

Voor Digimelding wordt het webservice verkeer gerekend onder het machine-to-machine verkeer.

Gefaseerde uitvoering

Voor Digimelding gaat deze overgang gefaseerd uitgevoerd worden.

  • Allereerst zal Digimelding in september over gaan naar het nieuwe EV root certificaat voor zowel de browser als de webservices.
  • In de maanden erna zal er voor de Digimelding webservices een nieuw endpoint gecreëerd worden, waarop dan het nieuwe Private Root CA – G1 certificaat gebruikt gaat worden. Communicatie hierover volgt nog.

Acties

  • Per 16 september Digimelding op de Preproductie omgeving overgegaan naar een nieuw certificaat. Dit certificaat heeft een andere nieuwe root chain.
  • Per 29 september zal er voor Digimelding op de Productie omgeving over gegaan worden naar een nieuw certificaat. Dit certificaat heeft een andere nieuwe root chain.

Nieuwe root chain

Deze PKI-overheidscertificaten kunt u hier downloaden en daarna installeren:

Digimelding Webservices

U moet de nieuwe rootchain en/of het nieuwe Digimelding-certificaat 'trusten' in de juiste truststores. Op welke plaatsen dit is, is afhankelijk van de inrichting van uw IT-infrastructuur.

Lees meer over het vervangingsplan


Omschrijving van de aanpassingen ten behoeve van het Kadaster

9 maart 2020

Publicatie nieuwe Digimelding catalogus BAG én toevoeging BGT & BRT

Op dit moment loopt een project om Digimelding en het Kadaster Terugmeldsysteem aan elkaar te koppelen. Met deze koppeling is straks terugmelden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT)  mogelijk. Ook terugmeldingen op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) lopen dan via deze koppeling. Daarom wordt de BAG-catalogus gewijzigd en worden de BGT-en BRT-catalogus toegevoegd aan Digimelding.

Project koppeling Digimelding en Terugmeldsysteem Kadaster

Digimelding is opgezet als stelseldienst om terug te melden op de basisregistraties. De BRP, NHR en de BAG zijn inmiddels aangesloten. Digimelding is alleen toegankelijk voor overheden en vooral geschikt om administratieve gegevens te melden. Daarom heeft het Kadaster een terugmeldsysteem voor de open geografische basisregistraties opgericht. De BAG, BGT en BRT zijn op dit systeem aangesloten.  De BAG ontvangt daardoor twee gescheiden terugmeldstromen. Voor het beheer van BAG-terugmeldingen hebben BAG-bronhouders momenteel ook twee verschillende applicaties: BAG BALI voor Digimelding berichten en de BAG terugmeldbeheerapplicatie voor terugmeldingen via het Kadaster.

Het project zorgt voor een koppeling tussen Digimelding en het Kadaster. Terugmeldingen via Digimelding komen ook binnen bij het Kadaster en worden op dezelfde manier behandeld als terugmeldingen die direct bij het Kadaster worden gedaan. BAG-bronhouders hoeven dan alleen de terugmeldbeheerapplicatie van het Kadaster te gebruiken. De BGT en BRT voegen we bovendien toe aan Digimelding.  De Logius-applicatie BAG BALI wordt vervolgens uitgezet.

Nieuwe catalogi

Vanwege de koppeling en de inhoudelijk verouderde BAG-catalogus, implementeren we nieuwe Digimelding catalogi. De nieuwe catalogi zijn nu al inzichtelijk in de vernieuwde Digimelding aansluitkit (https://logius.nl/diensten/digimelding/documentatie). Met deze nieuwe catalogi kunnen aangesloten partijen de impact voor de overgang beter overzien. Later kunnen zij de nieuwe catalogi ook uittesten op de Digimelding pre-productie. 

In het eerste kwartaal van 2020 gaat de koppeling live. De catalogi gaan eerst in pre-productie live en later in productie. De exacte datum communiceren we uiteraard van tevoren. Op het moment dat de nieuwe catalogus voor de BAG live gaat, kunt u via de oude Digimelding catalogus niet meer terugmelden op de BAG. NB: de ketentesten zijn ingepland van 16 t/m 20 maart.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.