Main content

Diginetwerk is een publiek-private samenwerking die Logius organiseert, in opdracht van het ministerie van BZK. Lees hier hoe u op Diginetwerk kunt aansluiten.

Als organisatie met een publieke taak neemt u contact op met een leverancier van een Diginetwerkaansluiting om de mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen. Afhankelijk van het type overheidsorganisatie kunt u zelf een leverancier kiezen. 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare leveranciers per overheidsorganisatie. Boven staan de leveranciers. Links staan de verschillende overheidsorganisaties.

Enkele leveranciers bieden de mogelijkheid, in het kader van risicospreiding, een aansluiting te organiseren via meerdere leveranciers.

Vragen over aansluiten

Neem contact op met een Diginetwerkleverancier

Algemene vragen over Diginetwerk

Neem contact op met Logius

  Logius (Haagsche Ring) VNG (GGI netwerk) eGem KPN AOD Equinix Rinis (RINISnet) Rijkswaterstaat (RWS) BKWI (Suwinet)
    Website VNG Website eGem Website KPN Website Equinix Website Rinis   Website BKWI
Rijksoverheid (regering, ministeries, Eerste en Tweede Kamer) X   X X X X X  
Provincies     X X X X    
Gemeenten   X X X X X    
Hoge Colleges van Staat X   X X X X    
Adviesorganen     X X X X    
Waterschappen     X X X X    
Openbare lichamen voor beroep en bedrijf     X X X X    
Zelfstandige bestuursorganen     X X X X X X
Arbeid/Participatie bedrijven     X X X X    
Business Process Outcourcing bedrijven voor gemeenten     X X X X    

 

Levert u IT-diensten aan bijvoorbeeld gemeenten of andere overheden? En wilt u die (ook) via Diginetwerk aanbieden? Vraag dan toestemming hiervoor aan Logius met het aanvraagformulier voor leveranciers.

Wilt ook leverancier worden van Diginetwerkaansluitingen? Neem dan contact op met Logius om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.