Berichtenstromen over Digipoort

Een berichtenstroom is een uitwisseling van gegevens en informatie in de vorm van berichten. Via Digipoort kunt u deze berichtenstromen veilig versturen. Hieronder vindt u de aansluitvoorwaarden en wat u nodig heeft voor het versturen van berichtenstromen.

Handel en Transport

Bent u importeur, exporteur of expediteur en wilt rechtstreeks of via het Single Window gegevens aanleveren bij de Douane? In onderstaande tabel ziet u voor welke berichtensoorten u dit kunt doen en welk koppelvlak u nodig heeft.

Doelgroep Overheid Berichtensoort Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Douane
 • Uitvoer
 • Aangifte-behandeling AGS
 • Vervoer
 • EMCS accijns
 • Binnenbrengen/ Uitgaan
 • Proviandering
 • CID Informatie-verstrekking
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/ HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Zeehavenpolitie & Koninklijke Marechaussee

Bent u een portagent, crewagent of hebt een cruiseschip? Dan kunt u via het Single Window gegevens aanleveren bij de Koninklijke Marechaussee.

Doelgroep Overheid Berichtstroom Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Grensbewaking (Zeehavenpolitie/Koninklijke Marechaussee) Melding personen aan boord
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Werkt u bij een zeehaven? Dan kunt u via het Single Window gegevens aanleveren bij NCA-SafeSeaNet.

Doelgroep Overheid Berichtstroom Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Rijkswaterstaat
 • Melding verwachte aankomst/vertrek schip
 • Melding aankomst/vertrek schip
 • Melding gevaarlijke stoffen aankomst/vertrek schip
 • Melding afval en ladingresiduen
 • Melding veiligheidsinlichtingen
 • Melding uitgebreide inspectie
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA

Zeehaven

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

 • U wilt de berichten over visserijactiviteiten van uw visvaartuig elektronisch bijhouden en verzenden naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), visafslagen, havenmeesters en andere overheidsorganisaties.
 • Bent u importeur van plantaardige of dierlijke producten? Dan kunt u elektronische vooraanmeldingen doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 
Doelgroep Overheid Berichtensoort Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven NVWA
 • VWA Cliënt (veterinair)
 • PD Cliënt
 • E-logboek visvaartuigen
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/ HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Financieel

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Bedrijven Belastingdienst
 • Teruggaveverzoek EU-BTW
FTP
Financiële instellingen (banken en verzekeraars, pensioenfondsen) Belastingdienst
 • Bank- en beleggingsproducten
 • Eigenwoning- en lijfrentesparen
 • Verzekeringsproducten
 • Pensioenproducten
FTP
Bedrijven Belastingdienst
 • Country-by-Country reporting
WUS voor bedrijven
Bedrijven Belastingdienst
 • Motorrijtuigenbelasting Grootwagenparkhouders (GWH) Factuurspecificatie
WUS voor bedrijven

Aansluiten FTP

Om aan te sluiten op Digipoort koppelvlak FTP heeft u een account nodig en moet u meerdere aansluitstappen doorlopen.

Aansluiten WUS voor Bedrijven

Het aansluiten middels koppelvlak WUS voor bedrijven kunt u zelfstandig realiseren met uw softwareleverancier. U hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen. Bent u een software-ontwikkelaar ga dan naar de Aansluit Suite Digipoort voor alle informatie en testfaciliteiten.

Beheert u een financiële instelling die bij De Nederlandsche Bank gegevens aanlevert? Dan kunt u gebruik maken van Digipoort.

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Financiële instellingen De Nederlandsche Bank DNB_rapportages* FTP GB 3.0

*Depositogarantiestelsel (DGS) is per 16 januari van koppelvlak FTP 1.6.1 uitgefaseerd. Financiële instellingen kunnen nu over koppelvlak FTP GB 3.0 DGS berichten aanleveren. Op 17 april zijn de berichtenstromen ‘AnaCredit’ en ‘DGS’ ook gewijzigd van naam naar ‘DNB_rapportages.’

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor het koppelvlak FTP GB 3.0

Bent u een ondernemer of een intermediair en wilt u gegevens aanleveren aan de overheid en financiële instellingen? Dan kunt u gebruikmaken van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een methode om financiële berichten samen te stellen en aan te leveren.

SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en banken.

Lees meer over SBR

Sociaal & Financieel

Digipoort geeft verzuimmeldingen vanuit het (software)systeem van werkgevers direct door aan het UWV. Ook kunt u als werkgever brieven van het UWV over ziekte en zwangerschap van werknemers via Digipoort direct in uw systeem ontvangen.

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Werkgevers UWV
 • Ziekteaangifte i.v.m. langdurig verzuim (42 weken)
 • Betermelding na langdurig verzuim (42 weken)
 • Ziekteaangifte bij een Ziektewet-uitkering
 • Betermelding na een Ziektewet-uitkering
 • Aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschaps-, adoptie-, pleegzorgverlof)
WUS voor bedrijven
Werkgevers UWV

UWV e-Mededelen (UWV Brieven):

 • Meldingen UWV over Ziekte
 • Meldingen UWV over Zwangerschap
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: aanvragen beschikkingen
 • Eigenrisicodrager Ziektewet: inkoopdiensten
 • Financiële informatie ZW/WAZO
 • Financiële informatie WW bij Onwerkbaar weer en WW bij Werktijdverkorting
WUS voor bedrijven
Werkgevers UWV
 • e-Machtigen (machtigingsvoorziening Digipoort voor werkgevers)
WUS voor bedrijven

Aansluiten WUS voor bedrijven

Het aansluiten middels koppelvlak WUS voor bedrijven kunt u zelfstandig realiseren met uw softwareleverancier. U hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen. Bent u een software-ontwikkelaar ga dan naar de Aansluit Suite Digipoort voor alle informatie en testfaciliteiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over digitaal verzuim melden en ontvangen van UWV? Ga naar de website van UWV

Doelgroep

Overheid (uitvragende partij)

Berichtsoort Koppelvlak
Bedrijven Kamer van Koophandel Deponeren jaarrekening WUS

 

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtsoort Koppelvlak
Woningcorporaties SBR-Wonen DPI WUS

 

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtsoort Koppelvlak
Onderwijsinstellingen OCW Jaarverantwoording WUS

 

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtsoort Koppelvlak
Overheden en bedrijven Overheden E-factureren en DigiInkoop WUS, ebMS

 

DigiInkoop

Bent u leverancier of overheidsorganisatie en wilt u DigiInkoop gebruiken? Dat kan via Digipoort of via het leveranciersportaal. Op de pagina's van DigiInkoop leest u welk systeem u het beste kunt gebruiken.

E-factureren

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid? En wilt u e-facturen versturen? Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het e-factuurportaal van Logius, maar ook via Digipoort. Op de pagina's over e-factureren leest u welke manier het beste past bij uw organisatie.