Berichtenstromen over Digipoort

Een berichtenstroom is een uitwisseling van gegevens en informatie in de vorm van berichten. Via Digipoort kunt u deze berichtenstromen veilig versturen. Hieronder vindt u de aansluitvoorwaarden en wat u nodig heeft voor het versturen van berichtenstromen.

Handel en Transport

Bent u importeur, exporteur of expediteur en wilt rechtstreeks of via het Single Window gegevens aanleveren bij de Douane? In onderstaande tabel ziet u voor welke berichtensoorten u dit kunt doen en welk koppelvlak u nodig heeft.

Doelgroep Overheid Berichtensoort Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Douane
 • Uitvoer
 • Aangifte-behandeling AGS
 • Vervoer
 • EMCS accijns
 • Binnenbrengen/ Uitgaan
 • Proviandering
 • CID Informatie-verstrekking
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/ HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Zeehavenpolitie & Koninklijke Marechaussee

Bent u een portagent, crewagent of hebt een cruiseschip? Dan kunt u via het Single Window gegevens aanleveren bij de Koninklijke Marechaussee.

Doelgroep Overheid Berichtstroom Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Grensbewaking (Zeehavenpolitie/Koninklijke Marechaussee) Melding personen aan boord
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Werkt u bij een zeehaven? Dan kunt u via het Single Window gegevens aanleveren bij NCA-SafeSeaNet.

Doelgroep Overheid Berichtstroom Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven Rijkswaterstaat
 • Melding verwachte aankomst/vertrek schip
 • Melding aankomst/vertrek schip
 • Melding gevaarlijke stoffen aankomst/vertrek schip
 • Melding afval en ladingresiduen
 • Melding veiligheidsinlichtingen
 • Melding uitgebreide inspectie
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA

Zeehaven

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

 • U wilt de berichten over visserijactiviteiten van uw visvaartuig elektronisch bijhouden en verzenden naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), visafslagen, havenmeesters en andere overheidsorganisaties.
 • Bent u importeur van plantaardige of dierlijke producten? Dan kunt u elektronische vooraanmeldingen doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 
Doelgroep Overheid Berichtensoort Koppelvlak Aansluiten
Bedrijven NVWA
 • VWA Cliënt (veterinair)
 • PD Cliënt
 • E-logboek visvaartuigen
 • SMTP-MSA/POP3
 • SMTP/MTA
 • Rechtstreeks (ondernemer)
 • Intermediair/ HUB
 • Softwareleverancier

Aansluiten

U kunt zich aansluiten op Digipoort voor de koppelvlakken SMTP/MTA en SMTP-MSA/POP3.

Financieel

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Bedrijven Belastingdienst Teruggaveverzoek EU-BTW FTP
Financiële instellingen (banken en verzekeraars, pensioenfondsen) Belastingdienst
 • Bank- en beleggingsproducten
 • Eigenwoning- en lijfrentesparen
 • Verzekeringsproducten
 • Pensioenproducten
FTP
Bedrijven Belastingdienst Country-by-Country reporting WUS voor bedrijven

Aansluiten

Om aan te sluiten op Digipoort koppelvlak bestandsuitwisseling FTP heeft u een account nodig en moet u meerdere aansluitstappen doorlopen.

Vraag een account aan voor koppelvlak FTP

Aansluiten CountryByCountry

Het aansluiten voor CountryByCountry kunt u zelfstandig realiseren met uw softwareleverancier (via het koppelvlak WUS). U hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen. Bent u een software-ontwikkelaar ga dan naar de Aansluit Suite Digipoort voor alle informatie en testfaciliteiten.

Standard Business Reporting (SBR)

Wilt u gegevens uitwisselen met de Belastingdienst via Standard Business Reporting (SBR)? Bekijk dan de pagina over SBR. 

Lees meer over SBR

Beheert u een financiële instelling die onder het depositogarantiestelsel valt? Dan kunt u via Digipoort gegevens aanleveren bij De Nederlandsche Bank.

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Financiële instellingen De Nederlandsche Bank Depositogarantiestelsel (DGS 2.0) FTP 1.6.1
Financiële instelling De Nederlandsche Bank AnaCredit FTP GB 3.0

Aansluiten op depositogarantiestelsel?

Om aan te sluiten op Digipoort koppelvlak bestandsuitwisseling FTP heeft u een account nodig en moet u meerdere aansluitstappen doorlopen. Voor elk berichtensoort richting De Nederlandsche Bank is een aparte aanvraag nodig.

Sluit aan op het koppelvlak FTP

Hoe sluit u aan op Anacredit?

U kunt voor de berichtstroom AnaCredit registreren op de Aansluit Suite. De Aansluit Suite biedt functionaliteit om u te helpen bij de aansluiting op Digipoort (Procesinfrastructuur) en het opstellen en uitwisselen van berichten. De Aansluit Suite Digipoort heeft als primair doel de softwareontwikkelaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van systeemkoppelingen met Digipoort. Maar ook als u niet zelf een systeemkoppeling beheert kunt u hier berichten valideren en de gegevensstandaarden bekijken.

Registreer u als gebruiker van de Aansluit Suite Digipoort

Bent u een ondernemer of een intermediair en wilt u gegevens aanleveren aan de overheid en financiële instellingen? Dan kunt u gebruikmaken van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een methode om financiële berichten samen te stellen en aan te leveren.

SBR is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en banken.

Lees meer over SBR

Sociaal

Digipoort geeft verzuimmeldingen vanuit het (software)systeem van werkgevers direct door aan het UWV. Ook kunt u als werkgever brieven van het UWV over ziekte en zwangerschap van werknemers via Digipoort direct in uw systeem ontvangen.

Doelgroep Overheid (uitvragende partij) Berichtensoort Koppelvlak
Werkgevers UWV
 • Ziekteaangifte i.v.m. langdurig verzuim (42 weken)
 • Betermelding na langdurig verzuim (42 weken)
 • Ziekteaangifte bij een Ziektewet-uitkering
 • Betermelding na een Ziektewet-uitkering
 • Aanvraag WAZO-uitkering (zwangerschaps-, adoptie-, pleegzorgverlof)
WUS

Koppelvlak

Digipoort gebruikt voor deze berichtstromen het koppelvlakstandaard WUS om berichtuitwisseling mogelijk te maken.

Lees meer over koppelvlak WUS voor bedrijven

Hoe sluit u aan?

Om uw software aan te sluiten op Digipoort koppelvlak WUS (voor bedrijven) gaat u naar de Aansluitsuite. U moet zich hiervoor wel registreren. Op de Aansluitsuite vindt u meer informatie, uitgebreide documentatie, specificaties en testmogelijkheden.

Lees meer over de Aansluit Suite Digipoort

Meer informatie

Wilt u meer informatie over digitaal verzuim melden en ontvangen van UWV?

Ga naar de website van UWV

DigiInkoop

Bent u leverancier of overheidsorganisatie en wilt u DigiInkoop gebruiken? Dat kan via Digipoort of via het leveranciersportaal. Op de pagina's van DigiInkoop leest u welk systeem u het beste kunt gebruiken.

E-factureren

Bent u een leverancier van de Rijksoverheid? En wilt u e-facturen versturen? Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het e-factuurportaal van Logius, maar ook via Digipoort. Op de pagina's over e-factureren leest u welke manier het beste past bij uw organisatie.