Main content

Toegankelijk voor iedereen

Overheidsorganisaties zijn verplicht websites en apps te maken die voldoen aan de eisen van DigiToegankelijk. Op digitoegankelijk.nl staat een stappenplan en stroomschema die beschrijven hoe een website of app toegankelijk gemaakt kan worden.

Overheidsorganisaties hebben ook de verplichting een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In deze verklaring staat in hoeverre een website of app aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te waarborgen.

De toegankelijkheidsverklaring moet voldoen aan specifieke eisen. Op toegankelijkheidsverklaring.nl is een invulassistent beschikbaar waarmee een geldige verklaring kan worden opgesteld.

Categorie

Standaarden